Autorinės teisės PAVELDAS.katalikai.lt


Sąvadas „LITUANIA CHRISTIANA“ 

Šio sąvado sukūrimas susijęs su specializuota paskyra „Internet archive“ elektroninėje bibliotekoje. Ji pavadinta „Lituanica Christiana“ ir randama adresu https://archive.org/details/@lituania_christiana. Šioje paskyroje skelbiami lituanistiniai krikščioniškosios kultūros tekstai. Be to, Sąvado kūrėjas dr. Kęstutis RAŠKAUSKAS skaitmenizuoja senojo Vytauto Didžiojo universiteto intelektualinį paveldą, kurį deda į paskyrą „Lietuvos universiteto paveldas“ adresu https://archive.org/details/@bibliotekininkas. Šias dvi paskyras pildo asmeniškai ir atsako už ten dedamos medžiagos laisvo prieinamumo teisėtumą.

Kitos Lietuvos krikščionybės paveldo spaudinių skaitmenizuotos versijos yra plačiai pasklidusios internetinėje erdvėje. Kartais jos aptinkamos keliose vietose. Teikdamas nuorodas į lengvai randamas elektronines akademinio pobūdžio knygas, Sąvado kūrėjas nesigilina į jų viešo pasirodymo aplinkybes. Jos egzistuoja kaip stabilus kultūrinis reiškinys ir yra mūsų kultūros pasiekimų viešinimo dalis. Vis dėlto kuriant šį Sąvadą daromos tam tikros išlygos – pasirinkta norma dėti nuorodas į spaudinius, saugomus institucinėse (pvz., „Internet archive“ ar „Google knygos“) ir asmeninėse bibliotekose, bet neteikti nuorodų į lituanistinius spaudinius, esančius šešėlinėse bibliotekose (pvz., „Library Genesis“ ar „ZLibrary“).

Taigi, šio Sąvado kūrėjo atsakomybė yra dviguba – už viešoje erdvėje talpinamus skaitmenizuotus kūrinius ir už nuorodas, teikiamas į jau paskelbtus kūrinius. Visa atsakomybė už tai tenka Sąvado „Lituanica Christiana“ sudarytojui, o ne Katalikų interneto tarnybai, kuri sukūrė ir palaiko savo serveriuose šiam Sąvadui skirtą sritį, kaip PAVELDAS.katalikai.lt svetainės šaką.