„Lituania Christiana“ vykdytojai


PAVELDAS.katalikai.lt IT sprendimas – Katalikų interneto tarnybos

Sąvado „Lituania Christiana“ autorius – dr. Kęstutis RAŠKAUSKAS, k.raskauskas@gmail.com
Senųjų ir retųjų spaudinių tvarkytojas (Kauno kunigų seminarijos biblioteka)
Lietuvos mokslo tradicijų istorikas (Vytauto Didžiojo universitetas)

Apie Sąvado autorių

Kęstučiui Raškauskui bakalauro, magistro ir daktaro laipsniai suteikti 1995, 2007 ir 2014 m. Vytauto Didžiojo universitete. Pagrindinės tyrimų sritys, kuriose paliktas pėdsakas - lietuviško nacionalizmo raiška bažnytiniame gyvenime Vilnijoje XIX–XX a. sandūroje, avangardizmo ir politikos santykis tarpukario Lietuvoje, sovietinės Lietuvos inteligentijos tapatybė, Lietuvos bibliotekų ir kultūrinio paveldo likimai, Londono lietuvių istorija, Vytauto Didžiojo universiteto istorija. Šalia darbo universitete ir mokyklose dirbta ir dirbama Kauno apskrities viešojoje ir Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinėje ir Kauno kunigų seminarijos bibliotekose. Ten sukaupta patirtis įgalino šį asmeninį projektą. 

ĮVYKDYTI DARBAI

2023-10-22
| Aleksandras LĖVANAS

2023-10-21
| Pranas KURAITIS

2023-10-21
| Martynas YČAS

2023-10-17
| Stanislovas GRUODIS

2023-10-17
| Pranas DIELININKAITIS

2023-10-17
| Kazimieras JASĖNAS

2023-10-17
| Antanas STEPONAITIS

2023-10-17
| Alfredas VĖLIUS

2023-10-08
| Kazimierz CHODYNICKI

2023-10-08
| Stanisław SMOLKA

Visas sąrašas »