Darbai


2023-10-22 | Aleksandras LĖVANAS

2023-10-21 | Pranas KURAITIS

2023-10-21 | Martynas YČAS

2023-10-17 | Stanislovas GRUODIS

2023-10-17 | Pranas DIELININKAITIS

2023-10-17 | Kazimieras JASĖNAS

2023-10-17 | Antanas STEPONAITIS

2023-10-17 | Alfredas VĖLIUS

2023-10-08 | Kazimierz CHODYNICKI

2023-10-08 | Stanisław SMOLKA

2023-10-08 | Kazimierz STADNICKI

2023-10-08 | Karol SZAJNOCHA

2023-10-07 | Josef PFITZNER

2023-10-07 | BIBLIJA. Vertimai į lietuvių kalbą. Struktūros pertvarkymas ir papildymas

2023-10-06 | Józef ŁUKASZEWICZ

2023-10-06 | Adam Stanisław KRASIŃSKI

2023-10-06 | Kamil KANTAK

2023-10-04 | BONAVENTŪRA ir PSEUDO-BONAVENTŪRA

2023-10-04 | Franz SAWICKI

2023-10-03 | Morkus MORKELIS

2023-10-03 | Marija ANDZIULYTĖ-RUGINIENĖ

2023-10-03 | Konstantinas SIRVYDAS

2023-10-03 | Louis BERTRAND

2023-10-03 | Mircea ELIADE

2023-10-02 | Adolf BOETTICHER

2023-10-02 | Karl Heinrich LOHMEYER

2023-10-02 | Georg Christoph PISANSKI

2023-10-02 | Karl Friedrich PAULI

2023-08-29 | MAIRONIS

2023-08-27 | BIBLIJA. Vertimai į lietuvių kalbą

2023-08-26 | Jonas BRETKŪNAS

2023-08-22 | Ignas ČESAITIS

2023-08-22 | Juozapas Jonas SKVIRECKAS. Papildymas

2023-08-22 | EUSEBIJUS CEZARIETIS

2023-08-21 | Stasys ŠALKAUSKIS

2023-08-21 | Antanas MACEINA

2023-08-21 | Petras MALAKAUSKIS

2023-08-21 | Stanislovas JOKŪBAUSKIS

2023-08-21 | Blažiejus ČĖSNYS

2023-08-21 | Aleksandras GRIGAITIS

2023-08-20 | Jurgis MATULAITIS

2023-08-18 | Aleksandras DAMBRAUSKAS / Adomas JAKŠTAS

2023-08-13 | Ernest HELLO

2023-08-13 | TOMAS KEMPIETIS

2023-08-13 | Pierre Daniel CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

2023-08-13 | Giuseppe RICCIOTTI

2023-08-13 | PRANCIŠKUS SALEZIETIS

2023-08-13 | PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

2023-08-13 | Paul Wilhelm von KEPPLER

2023-08-13 | Jens Johannes JØRGENSEN

2023-08-13 | Emil FIEDLER

2023-08-13 | Jean-Baptiste SENDERENS

2023-08-13 | Allen GRANT

2023-07-28 | Johannes VOIGT

2023-07-24 | Motiejus STRIJKOVSKIS

2023-07-24 | Povilas JAKUBĖNAS

2023-07-24 | Vilius GAIGALAITIS

2023-07-23 | Juozas GRIGAITIS

2023-07-23 | Jonas PAUPERAS

2023-07-23 | Antanas VISKANTAS

2023-07-20 | Kostas BURBULIS

2023-07-20 | Jonas Juozapas SKVIRECKAS

2023-07-17 | Stanisław ROSTOWSKI

2023-07-17 | Stanislovas RAPOLIONIS

2023-07-17 | Merkelis PETKEVIČIUS

2023-07-17 | Juozapas Arnulfas GIEDRAITIS

2023-07-17 | Angelas DAUGIRDAS

2023-07-17 | Juozapas Silvestras DOVYDAITIS

2023-07-10 | Józef JAROSZEWICZ

2023-07-10 | Simonas DAUKANTAS

2023-07-10 | Jonas JAKNAVIČIUS

2023-07-08 | Teodoras NARBUTAS

2023-07-08 | Jan Antoni POSZAKOWSKI

2023-07-08 | Vincentas JUZUMAS

2023-07-07 | Ignas DANILAVIČIUS

2023-07-07 | Mykolas BALINSKIS

2023-06-29 | Pranas VENCKUS

2023-06-29 | Mečislovas REINYS

2023-06-28 | Kazimieras PALTAROKAS

2023-06-28 | Levas KARSAVINAS

2023-06-27 | Vincentas PADOLSKIS

2023-06-27 | Albert STÖCKL

2023-06-27 | Jan KURCZEWSKI

2023-05-26 | Pranciškus Petras BŪČYS

2023-06-25 | Juozas ERETAS

2023-06-25 | Vincentas BRIZGYS

2023-06-25 | Teodoras BRAZYS

2023-06-22 | Leo von RUDLOFF

2023-06-22 | Ján BEBLAVY

2023-06-22 | Antanas ALEKNA

2023-06-22 | Martynas MAŽVYDAS

2023-06-22 | Žygimantas LIAUKSMIMAS

2023-06-22 | Rudolph George BANDAS

2023-06-20 | PRADŽIA. Mikalojus DAUKŠA