LITUANIA CHRISTIANA: jos puoselėtojai ir liudytojai


Sąvadas „Lituania Christiana“ kuriamas viliantis padaryti kuo lengviau prieinamą krikščioniškosios kultūros lituanistinį sluoksnį. Jame pateikiamos autorinės bibliografijos, susietos su skaitmenizuotais tekstais.

Puoselėtojais vadinami visų krikščioniškųjų konfesijų autoriai, kurie nuo Skorinos ir Mažvydo laikų dėlioja Lietuvos krikščioniškos kultūros mozaiką. Liudytojais vadinami Lietuvos ir užsienio kraštų autoriai, kurie tiesiogiai nedalyvauja šios kultūros kūrime, bet nuo vokiečių kronikininkų laikų aprašinėja jos įsigalėjimo ir raidos pavidalus.

Sąvade visi autoriai skirstomi į keletą kategorijų ir jose pateikiami pagal abėcėlę (visų autorių abėcėlinė rodyklė):

ĮVYKDYTI DARBAI

2023-10-22
| Aleksandras LĖVANAS

2023-10-21
| Pranas KURAITIS

2023-10-21
| Martynas YČAS

2023-10-17
| Stanislovas GRUODIS

2023-10-17
| Pranas DIELININKAITIS

2023-10-17
| Kazimieras JASĖNAS

2023-10-17
| Antanas STEPONAITIS

2023-10-17
| Alfredas VĖLIUS

2023-10-08
| Kazimierz CHODYNICKI

2023-10-08
| Stanisław SMOLKA

Visas sąrašas »