Anioł DOWGIRD / Angelas DAUGIRDAS

1776–1835 m.  VLE

I: Bibliografija
 • VU Angelo Daugirdo bibliografija  / sudarė Juozas Tumelis. In: Problemos. 1977, nr. 1, p. 91–107.
III: Kūryba
 • IA PL Dowgird, Anioł. O loice, metafizyce i filozofii moralney: rozprawa na skutek konkursu ogłoszonego przez Cesarski Uniwersytet Wileński roku 1820 dnia 1go marca do katedry rzeczonych przedmiotów. – W Wilnie: w Drukarni A. Marcinowskiego, 1821. – 318, [1] p. 
 • Dowgird, Angelus. Dissertatio inauguralis theologico-dogmatica De miraculis. – Vilnae: Typis Josephi Zawadzki Universitas Typographi, [1826]. – 75, [1] p. 
 • IA PL Wykład przyrodzonych myślenia prawideł czyli Logika teoretyczna i praktyczna. Cz. 1. – Połock: w Drukarni XX Pijarów, 1828. – [8], XLVIII, [18], 425, [5] p. 
 • Dowgird, Anioł. [Pisma]:
  PL T. 1: Wykład Ewanjelii i listów apostolskich przypadających w dni niedzielne i uroczyste całego roku. [Cz. 1]. – Wilno: w Drukarni Dyecezalney u JXX. Misjonarzy na Górze Zbawiciela, 1836. – [2], XVI, 474 p.
  PL T. 2: Wykład Ewanjelii i listów apostolskich przypadających w dni niedzielne i uroczyste całego roku. [Cz. 2]. – Wilno: w Drukarni Dyecezalney u JXX. Misjonarzy na Górze Zbawiciela, 1836. – 452 p.
  PL T. 3: Konferencye duchowne. – Wilno: w Drukarni Dyecezalney u XX. Missionarzy na Górze Zbawiciela, 1837. – XXXI, 371 p.
  PL T. 4: Nauki rekollekcyyne. – Wilno: w Drukarni Dyecezalney u XX. Missionarzy na Górze Zbawiciela, 1837. – 249 p. 
 • BJ Dowgird, Anioł. Rzeczywistość poznań ludzkich. In: Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Poczet nowy drugi. T. 5 (1839), p. 5–81.
  • Dowgird, Anioł. Dowgird, Anioł. Rzeczywistość poznań ludzkich. In: Jakiej filozofii Polacy potrzebują / wyboru dokonał i wstępem poprzedził W. Tatarkiewicz. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, p. 215–258.
 • IA Daugirdas Angelas. Raštai: logika, pažinimo teorija, moralės filosofija: rinktinė / iš lenkų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Romanas Plečkaitis. – Vilnius: Margi raštai, 2006. – 378, [2] p.
 • Dowgird, Anioł. Zdrowy rozsądek i kraina marzeń: pisma wybrane / redaktor Jacek Jadacki. – Warszawa: Semper, 2014. – 613 p. 
 • Dowgird, Anioł. Kurs filozofii / wstęp, posłowie i redakcja Jacek Jadacki:
  T. 1: Logika. – Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – XII, [2], 507, [1] p.
  T. 2: Psychologia, teologia przyrodzona, filozofia moralna. – Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – 620 p. 
V: Apie A. Daugirdą
 • IA Kaczmarek, Stefan. Aniol Dowgird – filozof nieznany. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. – 319 p.
 • Дорошевич, Энгельс. Аниол Довгирд – мыслитель эпохи просвещения. – Минск: Наука и техника, 1967. – 252 c.

Parengta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com