Kostas BURBULYS

1903–2002 m. Vik

III-IV. Autorinis Biblijos vertimo leidimas
 • Gyvoji Evangelija / surinko medžiagą Kostas Burbulys. – Hamilton: Rūta, 1977. – 348 p.
 • Šventasis Raštas: komentarai – aiškinimai / paruošė Kostas Burbulys:
  IA [T. 1:] Pirmoji Mozės knyga: pradžia. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1985. – 191 p.
  IA [T. 2:] Antroji - Ketvirtoji Mozės knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1986. – 262 p.
  IA [T. 3:] Ketvirtoji Mozės – Antroji Samuelio knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1986. – 327 p.
  IA [T. 4:] Pirmoji Karalių – Ezro knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1987. – 316 p.
  IA [T. 5:] Nehemijo – Psalmių knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1988 – 360 p.
  IA [T. 6:] Patarlių – Jeremijo knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1988. – 353 p.
  IA [T. 7:] Jer R – Malachijo knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys]. 1988. – 308 p.
  IA [T. 8:] Matas – Morkus. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1979. – 282 p.
  IA [T. 9:] Lukas – Jonas. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1980. – 277 p.
  IA [T. 10:] Apaštalų darbai. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1980. – 186 p.
  IA [T. 11:] Apaštalo Povilo laiškai. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1982. – 319 p.
  IA [T. 12:] Apaštalų laiškai - Apreiškimas. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1982. – 215 p.
 • Biblijos kilmė / paruošė Kostas Burbulys. – Chicago: Vivi Printing, 1993. – 85 p. 
 • Gyvendamas privalai... / paruošė Kostas Burbulys. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1997. – 205 p.
 • Paskutinė Kosto Burbulio knyga. – Vilnius : "Tikėjimo žodis", 1999. – 92 p.
 • Burbulys, Kostas. Kas slypi Šventojo Rašto žodyje: Biblijos komentarai. – Vilnius: Apyaušris, 2002. – 830, [2] p. 
IV. „Tikėjimo žodžio“ (be komentarų) redakcijos
 • IA Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1996. – 1193 p.; 20 cm. (ISBN 9986-675-08-1)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1999. – 1285, [1] p.; 21 cm. (ISBN 9986-675-26-X)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2004. – 1285, [1] p.; 21 cm. (ISBN 9986-675-46-4)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 5-asis patais. leidimas. - Vilnius: Tikėjimo žodis, 2007. – 1285, [1] p.; 24 cm. (ISBN 978-9986-675-49-5)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 5-asis patais. leidimas. - Vilnius: Tikėjimo žodis, 2007. – 1439, [1] p.; 18 cm. (ISBN 978-9986-675-48-8)
  • IA Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 6-asis leidimas. - Vilnius: Tikėjimo žodis, 2010. – 1285 p.; 24 cm. (ISBN 978-9986-675-53-2)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 6-asis leidimas. - Vilnius: Tikėjimo žodis, 2010. – 1439, [1] p.; 19 cm. (ISBN 978-9986-675-54-9)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 7-asis leidimas.– Vilnius: Tikėjimo žodis, 2014. – 1439, [1] p.;19 cm. (ISBN 978-9986-675-63-1)

Paskelbta 2023-07-20

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com