Aleksandras GRIGAITIS

1877–1955 m. VLE

III: Kūryba
 • IA Grygaijtis, Alexander. Praelectiones ex exegesi antiqui testam quas habuit in Rom.-Cath. Eccl. Academia Petropolitana... 1909/10. [Methodus exegesis]: Canticum Debhorae; Historia Samsonis. – [Petropoli: Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana, 1910]. – 132+47 p. [rankraštinė litografija]
 • Grygaijtis, Alexander. Praelectiones ex exegesi V. T. in Academia Petropolitana 1910-1911. Methodus exegesis: Cosmogonia biblica. – [Petropoli: Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana, 1911]. – 228 p. [rankraštinė litografija]
 • Grygaitis, A. P. Praelectiones ex Scriptura Sacra Veteris Testam. in R.C.E. Petropolitana academia 1912/13 a. – [Petropoli: Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana, 1913]. – 256 p. [rankraštinė litografija]
 • IA Grigaitis, Alexander. Cosmogonia biblica (indoles historica). – Helsingfors: Officina Societatis litterariae fennicae, 1917. – 126 p. 
 • Grigaitis, Aleksandras. Senojo Įstatymo problemos naujų iškasenų šviesoje:
  IA D. 1: Pradžios knygų problemos. – Kaunas: [s.n.], 1925. – 174 p.
  IA D. 2: Nuo izraelitų išėjimo iš Aigipto iki Karalių laikotarpio. – Kaunas: [s.n.], 1925. – 108 p. 
 • IA Grigaitis, A. Egzegezės metodikos naujieji keliai. In: Soter. III metai (1926), p. 50–69.
 • EP Grigaitis, Al. Šv. Patrikas Airijos Apaštalas. In: Tiesos kelias. 1932, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 794–802. 

Parengta 2023-08-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com