FRANÇOIS DE SALES / PRANCIŠKUS SALEZIETIS

1567–1622 m. VLE

  • EP Pranciszkus Salezas. Filiotea. Kelias į maldingą gyvenimą / [vertė ir įžangą parašė Aleksandras Burba]. – Vilniuje: kasztu draugsanario L. Sunų, 1879. – 266 p. [Kontrafakcija. Tikrieji išleidimo duomenys: Tilžė: Lietuvos sūnų draugija, 1892]
    • Pranciszkus Salezas. Filiotea. Kelias į maldinga gyvenima. – [2-as leidimas]. – Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, [1904]. – 266 p.
  • Pranciškus Salėzietis. Filioteja arba kelias į maldingą gyvenimą / vertė kunigas J. Bikinas. – Kaunas: [Švento Kazimiero draugija], 1924. – 400 p. (Švento Kazimiero draugijos leidinys, nr. 380)
    • Pranciškus Salėzietis. Filiotėja arba kelias į maldingą gyvenimą / vertė kun. Bikinas; 2-ąjį leidimą redagavo M. Vaitkus. – Kaunas: Švento Kazimiero draugija, 1930. – 317, V p. (Švento Kazimiero draugijos leidinys, nr. 478)
  • IA Pranciškus Salezas. Išganymo kelias: Filiotėja / naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis, šv. Pranciškaus Salezo gimimo 400 ir savo kunigystės 50 metų sukakties proga. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1967. – 336 p. 
    • Pranciškus Salezas. Išganymo kelias: Filotėja. – [2-as leidimas]. – Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2002. – 280 p.

Paskelbta 2023-08-13

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com