Blažiejus ČĖSNYS

1884–1944 m. VLE

III: Kūryba
 • EP Čėsnys, B. Šatrija. In: Draugija. Nr. 26 (1909), p. 125–130. 
 • Čėsnys, Blažiejus. Praelectiones e theologia dogmatica specialis. De Incarnatione Verbi. – Petropoli: [Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana], 1915. – 106 l. [rankraštinė litografija]
  • Čėsnys, Blažiejus. De Incarnatione Verbi. – Petropoli: [Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana], 1917. – 93 l. [rankraštinė litografija]
 • IA Čėsnys, Blažiejus. Praelectiones e theologia dogmatica specialis. Tractatus de Gratia. – Petropoli: [Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana], 1915. – 526 l. [rankraštinė litografija]
 • Čėsnys, Blažiejus. Praelectiones de Deo Trino. – [Lublin: s. n.], 1919. – 387 l. [rankraštinė litografija]
 • EP Česnys, B. Vilniškio teologijos fakulto reikalu. In: Draugija. 1919, nr. 1, p. 47–56. 
 • IA Čėsnys, Blažiejus. Lietuvos Universiteto pirmųjų gyvenimo metų apžvalga. In: Atspindžiai. 1923, nr. 4, p. 64–77. 
 • IA Čėsnys, B. Nikeos sinodas ir ὁμοούσιος dogma. In: Soter. II metai (1925), nr. 1. – 104 p. (visas numeris)
 • EP Čėsnys, B. Tariamieji tikybos laisvės pionieriai. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 329–342. 
 • EP Čėsnys, B. Keletas mokinio ir kolegos atsiminimų apie kun. P. Būčį. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 23–26. 
 • EP Čėsnys, B. Krikščionių atgaila senovėje. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 299–305. 
 • EP Čėsnys, B. Dogmatinės teologijos vadovėliai. In: Tiesos kelias. 1928, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 324–328. 
 • IA Čėsnys, B. Krikščionybės nuopelnai mūsų tautai. In: Krikščionybė Lietuvoje: praeitis, dabartis, ateitis. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938, p. 148–177.
 • EP Čėsnys, B. A. Jakštas – teologas. In: Židinys. 1938, nr. 3, p. 289–297.
 • IA Čėsnys, B. Vyskupo reikšmė krikščionybėje, ir Arkivyskupas Juozapas Skvireckas. – Kaunas: [s.n.], [1939]. – 30 p. 

 

Parengta 2023-08-31

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com