Ignas ČESAITIS

1893–1961 m. VLE

III: Kūryba
 • EP Kova ir pažanga / Ig. Č. In: Ganytojas. 1922, nr. 2, p. 30-35.
 • IA Česaitis, Ignas. Fortitudo praecipua characteris virtus: [dissertatio]. – Mariampoli: [s.n.], 1925. – 132 p. 
 • EP Česaitis, I. Kariuomenės kapelionų misija. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 27–31. 
 • EP Česaitis, I. Jaunuomenės dvasios vado uždaviniai. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 316–319. 
 • EP Česaitis, Ign. Naujas vynas senuose induose. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 259–264. 
 • EP Česaitis, I. Ko kunigas negali padaryti. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 178–181. 
 • Česaitis, I. Ką gali kunigas parapijose?
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 252–256.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 384–387.
  EP D. 3. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 529–532. 
 • EP Česaitis, Ign. Pastoracijos metodai naujose apystovose. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 244–249. 
 • EP Česaitis, Ign. Dorinio auklėjimo kodeksas. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 7-8 (straipsnių dalis), p. 465–471. 
 • EP Česaitis, Ign. Stulto labore consumeris... In: Tiesos kelias. 1927, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 599–602. 
 • EP Česaitis, Ign. Parapijos veikimo organas. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 653–659. 
 • EP Česaitis, Ign. Sezoninės pastoracijos pagrindai. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 742–751. 
 • EP Česaitis, I. Dievas Sovietuose ir „Birth Control“. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 206–210. 
 • EP Česaitis, I. Principiniai svarstymai apie auklėjimą mūsų mokyklose. In: Tiesos kelias. 1930, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 275–283. 
 • EP Česaitis, I. Parapijos organizacijos užsieniuose. In: Tiesos kelias. 1930, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 337–363. 
 • EP Česaitis, Ign. Šv. Tėvo ir mūsų Ganytojų balsas apie moterystę. In: Tiesos kelias. 1931, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 100–109. 
 • Česaitis, Ign. Charakterio šv. Tomo Akviniečio doktrina:
  IA D. 1. In: Soter. VIII metai (1931), nr. 1, p. 12–23.
  IA D. 2. In: Soter. VIII metai (1931), nr. 2, p. 81–96.
  IA D. 3. In: Soter. IX metai (1932), nr. 1, p. 15–28.
 • EP Česaitis, Ign. Pastoracijos darbas Lenkijoje. In: Tiesos kelias. 1932, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 239–268. 
 • IA Bandas, Rud. G. Religijos mokymo metodai / [vertė ir papildė Ignas Česaitis]. – Kaunas: [s.n.], 1932. – [3], 143 p. [Atsp. iš Tiesos kelias. 1930, nr. 11-12; 1931, nr. 2, 4, 9, 11-12; 1932, nr. 1]
 • EP Česaitis, Ign. Pastarieji pastoracijos rūpesniai Lenkijoje. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 92–106. 
 • Česaitis, Ign. Gaurės parapija:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1932, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 724–734.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 561–569.
  EP D. 3. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 588–596. 
 • IA Česaitis, Ign. Gamtinės ir antgamtinės dorybės. In: Soter. IX metai (1932), nr. 2, p. 43–56.
 • IA Česaitis, Ign. Priešjungtuvinis sveikatos patikrinimas ir dorovė. In: Soter. X metai (1933), nr. 1, p. 65–77.
 • IA Česaitis, Ign. Psichiškai defektingųjų sterilizacija ir valstybė. In: Soter. X metai (1933), nr. 2, p. 72–90.
 • Česaitis, Ign. Klausimai ir atsakymai įvairiais teologijos ir pastoracijos klausimais:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 616–627.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 677–687. 
 • IA Česaitis, Ignas. Paskutinės valandos. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 49–52. 
 • EP Česaitis, Ign. Sutvirtinimo Sakramento amžius. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 662–665. 
 • IA Česaitis, Ign. Nuodėmklausio pareigos „Casti connubii“ enciklikos šviesoj. In: Soter. XI metai (1934), nr. 1, p. 46–77.
 • Česaitis, Ign. Sterilizacija ir Valstybė:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1934, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 231–239.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1934, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 270–280. 
 • EP Česaitis, Ign. Priešjuntuvinis sveikatos patikrinimas ir dorovė. In: Tiesos kelias. 1934, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 702–713. 
 • IA Česaitis, Ign. Nudizmas ir moralė. In: Soter. XII metai (1935), nr. 1, p. 35–48.

Parengta 2023-08-22

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com