Jan KURCZEWSKI

1854-1916 m. VLE Wik

III: Kūryba. Pastoracija
 • PL Kurczewski, Jan. Kazania świąteczne. – Wilno: Drukarnia J. Zawadzkiego, 1897. – 358 p. 
 • PL Kurczewski, Jan. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy Świętej w 30 naukach niedzielnych. – Wilno: Drukarnia J. Zawazkiego, 1898. – 333 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. „Ja matka pięknej miłości“: nabożeństwo majowe ku pożytkowi rodzin chrześcijańskich. – Wilno: nakładem J. Zawadzkiego, 1899. – 215 p. 
 • Kurczewski, Jan. Kazania przygodne:
  IA T. 1. – Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1899. – 329, [1] p.
  IA T. 2. – Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1901. – 332, [1] p.
  IA T. 3. – Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1914. – 280, [1] p.
  IA T. 4. – Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1915. – 298, [1] p.
 • Kurczewski, Jan. Rozmyślania o tajemnicach Różaṅca św. na kaźdy dzień miesiąca Października. – Wilno: Naklad i druk Józefa Zawadzkiego, 1901. – 332 p. 
  • Kurczewski, J. Rozmyślania o tajemnicach róźańca św. na kaźdy dzień miesiaca Października. – Wyd. 2 powiększone. – Wilno: nakł. i druk. Zawadzkiego, 1914. – 328 p. 
 • Kurczewski, Jan. Gospodarz i sługa wobec prawa Bożego. – Wilno: J. Zawadzki, 1901. – 126 p. 
  • Kurczewski, Jan. Gospodarz i sługa wobec prawa Bożego. – 2-ie wyd. powiększone. – Wilno: J. Zawadzki, 1906. – 146, [1] p. 
 • Kurczewski, Jan. Nauka o jubileuszu R. P. 1900. – Wilno: J. Zawadzki, 1900. – 23 p. 
  • Kurczewski, Jan. Nauka o jubileuszu R. P. 1900 i 1901. – 2-e wyd. – Wilno: J. Zawadzki, 1901. – 26 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Kazanie na zakończenie XIX wieku. – Wilno: drukiem Józefa Zawadzkiego, 1901. – 19 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Kazanie w rocznicę poświęcenia Kościoła Katedralnego w Wilnie. – W Wilnie: J. Zawadzki, 1903. – 34 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Mowa żałobna na uroczystem nabożeństwie za duszę św. P. Ojca św. Leona XIII miana dnia 12 Lipca 1903 roku w katedrze Wileńskiej. – Wilno: Drukarnia J. Zawadzkiego, 1903. – 23 p. 
 • Kurczewski, Jan. Konferencje i nauki rekolekcyjne:
  PL [Cz. 1]. – Warszawa: Wyd. Kasy Warsz. Pomocn. Księg, 1906. – 156 p.
  PL Cz. 2. – Wilno: Nakł. ks. J. Zapaśnik, 1914. – 127, [2] p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Metafizyka, ontologija i psychologja: streszczona z podręcznika seminarjum św. Sulpicjusza. – Wilno: Drukarnia J. Zawadzkiego, 1910. – 90 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Konferencje dla kapłanów, wypowiedziane na rekolekcjach kapłańskich, 1913 roku, w seminarjum wiłeńskiem. – Wilno: A. Rutkowski, 1913. – 151 p. 
 • IA Kurczewski, Jan. Pamiątka zbudowania i poświęcenia Trzech Kryźów w Wilnie na Gorze Trzykrzyskiej w roku 1916. – Wilno: Drukarnia Ks. A. Rutkowskiego, 1916. – 30 p.
III. Kūryba. Istorija
 • PL Historya koronacyi cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi Trockiej / tłumaczył Jan Kurczewski. – Warszawa: [s.n.], 1906. – 64 p. 
 • PL Kurczewski, Jan. Kościół katolicki w Smorgoniach. – Wilno: J. Zawadzki, 1907. – 31 p. 
 • Kościół Zamkowy czyli Katedra Wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju / na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych opracował Jan Kurczewski
  PL IA Cz. 1. – Wilno: Naklad i druk Józefa Zawadzkiego, 1908. – [4], 333, [4] p.
  IA Cz. 2: Źródła historyczne. – Wilno: Naklad i druk Józefa Zawadzkiego, 1910. – 381 p.
  IA Cz. 3: Streszczenie aktów kapituły wileńskiej. – Wilno: J. Zawadzki, 1916. – [2], 608 p. 
 • PL IA Kurczewski, Jan. Biskupstwo Wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych. – Wilno: J. Zawadzki, 1912. – 614 p. 
 • PL Kurczewski, Jan. Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Litewskiej. – Wilno: J. Zawadzki, 1913. – 83, [5] p. 
 • PL Kurczewski, Jan. Opowiadania o dziejach chrześcijaństwa na Litwie i Rusi. Cz. 1: Od chrztu Litwy do końca XVI wieku. – Wilno: J. Zawadzki, 1914. – 234, [3] p. 

Paskelbta 2023-06-27

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com