Vincentas PADOLSKIS

1904-1960 m. VLE

II: Autobiografika
 • IA Padolskis, V. Kelionė į Šventąją Žemę. D. 1: Iš Romos į Jeruzalę. – Marijampolė: Marijonai, 1938. – 317 p. 
III: Kūryba
 • Padolskis, Vincentas. Šv. Teresē Vaikelio Jēzaus. – Chicago: Marijonų vienuolijos leidinys, 1927. – 112, [4] p. 
 • EP Padolskis, V. Kristaus mirtis. In: Tiesos kelias. 1932, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 72–89. 
 • IA Padolskis, V. Šv. Rašto neklaidingumas. In: Soter. XI metai (1934), nr. 1, p. 20–45.
  • IA Padolskis, V. Šv. Rašto neklaidingumas. – Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1934. – 28 p. 
 • IA Padolskis, Vincent. L'idée du sacrifice de la croix dans l'Épitre aux Hébreux: thèse présentée à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg (Suisse) en vue du doctorat. – Vilkaviškis: [s.n.], 1935. – X, 218 p. 
 • EP Padolskis, V. Seniausi Šv. Rašto kodeksai. In: Tiesos kelias. 1936, nr. 9 (straipsnių skyrius), p. 469–480. 
 • Padolskis, V. Dievo kultas laikais prieš Mozę:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1937, nr. 9 (straipsnių skyrius), p. 413–423.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1937, nr. 12 (straipsnių skyrius), p. 665–676. 
 • IA Padolskis, V. Kristaus asmuo Šv. Rašto šviesoje. – Kaunas: V. Padolskis, 1938. – 41 p. 
 • EP Padolskis, V. Žydų „Ilgoji Naktis“ Kristaus laikais. In: Tiesos kelias. 1938, nr. 5 (straipsnių skyrius), p. 344–353. 
 • IA Padolskis, Vincas. Vysk. A. Baranauskas ir Šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 84–98.
 • EP Padolskis, V. Ar Judas Iskariotas priėmė Eucharistiją. In: Tiesos kelias. 1940, nr. 3 (straipsnių skyrius), p. 109–114
 • IA Padolskis, V. Kristaus kunigystė: egzegetinė studija. – Kaunas: Pavasaris, 1940. – XI, 127 p.
V: Apie V. Padolskį
 • LI Prašmantaitė, Aldona. Vyskupas Vincentas Padolskis ir Šventojo Rašto lietuviški vertimai. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 25 (2004), p. 509–517.
 • IA Žemaitis, Kęstutis. Vyskupas Vincentas Padolskis – okupuotos vyskupijos ganytojas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 25 (2004), p. 501–507.

Paskelbta 2023-06-27

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com