Stanislovas RAPOLIONIS

1485–1545 m. VLE

I: Bio-bibliografija
  • IA Tumelis, Juozas. Rapolioniana (trumpa istoriografinė apžvalga ir bibliografija). In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 248–278.
III: Kūryba ir dokumentai
  • IA Stanislovo Rapolionio tekstai. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 156–177.
  • IA Dokumentai ir raštai apie Stanislovą Rapolionį. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 178–247.
V: Apie S. Rapolionį
  • LI Gelumbeckaitė, Jolanta. Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Rapolionio biogramos XVI Magdeburgo centurijoje. In: Archivum Lithuanicum. T. 19 (2017), p. 265–280.
  • IA Girdzijauskas Juozas. Stanislovo Rapolionio lietuviško teksto poetikos bruožai. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 120–141.
  • IA Kiaupa, Zigmantas. Rapolionių giminė XVI a. pirmojoje pusėje. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 148–155.
  • IA Lukšaitė Ingė. Stanislovas Rapolionis ir reformacijos idėjos. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 62–95.
  • IA Tumelis, Juozas. Stanislovas Rapolionis ir jo laikai. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 8–62.
  • IA Ulčinaitė, Eugenija. Antikos poveikis lotyniškajai S. Rapolionio kūrybai. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 96–120.
  • IA Zinkevičius, Zigmas. Stanislovo Rapolionio lietuviškų tekstų kalba. In: Stanislovas Rapolionis. – Vilnius: Mokslas, 1986, p. 141–147.

Parengta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com