Pranas DIELININKAITIS

1902–1942 m. VLE

III: Kūryba
  • EP Dielininkaitis, Pr. Šeštasis tarptautinis akademinis misijų kongresas. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 331-341. 
  • IA Dielininkaitis, Pranas. La Liberté scolaire et l’État: régimes soviètiques, français, belge et hollandais: vers une solution synthétique. – Paris: Libraire Alcan, 1933. – 305 p. 
    • IA Dielininkaitis, Pranas. Mokyklos laisvė ir valstybė: sovietų, prancūzų, belgų ir olandų mokyklų sistemos sintetinio sprendimo paieškos. – Šiauliai: Saulės delta, 2000. – 247 p. 
  • IA Dielininkaitis, Pranas. Korporacinė santvarka. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 336-359.
  • IA Dielininkaitis, Pr. Pijus XI ir socialinė katalikų doktrina. In: Pijus XI: aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai pagal Pijaus XI gyvenimo ir jo raštų mokslą: 80 metų amžiaus ir 15-kos metų pontifikato jubiliejų proga. – [Kaunas]: Lietuvos moterų kultūros draugija, 1937, p. 176-215.
V: Apie P. Dielininkaitį
  • LI Kubekas, Vilius. Sugrįžtant prie organiškosios valstybės: apie katalikiškos sociologijos įtaką katalikiškajam korporatyvizmui. In: Lietuvos istorijos studijos. T. 42 (2018), p. 66-77.
  • Maceinienė, Tatjana. Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis ir Pranas Dielininkaitis. – Vilnius: Aidai, 2006. – 163 p. 

Parengta 2023-10-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com