Jan Antoni POSZAKOWSKI

1684–1757 m. Wik

III: Kūryba (be kalendorių)
 • PL Nauka pp. Dissidentow z Nauką Stárodawnego Kośćiołá Zniesiona: in gratiam tych Ich-Mościów, ktorzy protestują się, iż tak wierzą jako wierzył y nauczał starodawny Kościoł / S. P. S. J. – W Wilnie: w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1733. – [98] p. 
 • Poszakowski, Jan. [Nauka katolicka]:
  PL EP T. 1: Głos Pasterza Jezusa Chrystusa Wzywającego Owieczki do Owczarni swojey, albo Nauka Katholicka Præliminarna, Ktora podaje sposob w powszechności rozeznania prawdziwey Religii Chrześciańskiey Od nieprawdziwey y zmyśloney. – W Wilnie: w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1736. – [8], 226, [12] p.
  PL  EP T. 2: Rozdział swiatła od ciemności: to jest Nauka katholicka o Przenayświętszey Eucharystyey z nauką protestantow Konfessyey Auzgburskiey w xięgach ich symbolicznych zawartą zniesiona, y we trzech traktatach przełozona. – W Wilnie: w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1737. – [14], 344, [10] p.
  BJ PL EP T. 3: Firmament prawdy trzema gwiazdami rozumy dyssydentow oświecaiący: to jest Nauka katholicka o wzywaniu swiętych, o modlitwie za umarłych y o czyscu z nauką xiąg symbolicznych Kościoła luterskiego, y nayprzednieyszych jego Nauczycielow zniesiona za pasterską benedictią y szczodrobliwą munificentią. – W Wilnie: w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1737. – [8], 172, [6] p.
  BJ PL EP T. 4: Lilia miedzy cierniami, prawda miedzy błędami: to jest Nauka katholicka o usprawiedliwieniu z nauką protestantow konfessyey Aużburskiey w xięgach ich symbolicznych zawartą zniesiona, y we trzech traktatach przełozona. – W Wilnie: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, 1738. – [8], 241, [9] p.
  PL EP T. 5: Prawda z orłem y strzałą nad kacerskiemi błędami gorująca: to iest Nauka katholicka o Kościele Chrystusowym z nauką protestantow confessiey auzburskiey w xięgach ich symbolicznych zawartą zniesiona, we trzech traktatach przełozona. – W Wilnie: w Drukarni J. K. Mci Akademiey Societatis Jesu, 1740. – [10], 197, [12] p. 
 • BJ PL Poszakowski, Jan. Konfessya Albo wyznanie Wiary Jednostaynym konsensem y zgodą wszystkich Zborow Kalwińskich ułozone. – w Warszawie: w Drukarni J. K. Mci Collegii Societatis Jesu, 1742. – [8], 400 [i. e. 370], [3] p.
 • BJ PL VU Poszakowski, Jan. Historya Luterska. O Początkach y Roskrzewieniu śię tey Sekty, Oraz nie ktore rewolucye w sobie zawierająca. – W Wilnie: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, [1745]. – [4], 632 p. 
 • Poszakowski, Jan. Historya Kalwinska:
  PL [Cz. 1:] O Początkach progresie y upadku tey Sekty we Francyi, z różnych Authorow, ktorzy żyli tych wiekow, ktorych się to stało, y na co sami patrzyli. – W Warszawie: w Typographii J. K. Mći y Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1747. – [16], 432, [22] p.
  PL Częsc wtora: O Początkach odszczepienstwa Kościola Anglikańskiego y weyściu do niego Herezyi Kalwińskiey i innych Sekt. – W Warszawie: w Typographii J. K. Mći y Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1748. – [8], 556, [11] p.
  BJ PL Częsc trzecia: W ktorey się opisuie Okazya, y Sposob rozmnożenia tey Herezyi w Belgium albo w Niderlandzie. – W Warszawie: w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegii Societatis Jesu, 1749. – [16], 444, [60] p.
 • Woyny Świete dla odzyskania ziemi Świetey: z sukcessya królów Jerozolimskich krótko zebrane z kronikarzów na ten czas żyiacych iako to: Gwilelma, arcybiskupa Tyru, Ottona, biskupa Fryzyngeńskiego, Roberta Mnicha, Orderyka, Sanuta, Suryty Gilberta ord. s. Franc. – W Wilnie: w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1749. – 124 p. 
 • PL MD Poszakowski, Jan. Zohar: co znaczy Splendor, Jásność, Swiatłość, z okazyi starego Zydowskiego Zoharu, Jzràélitom pzyswiecający do poznània prawdziwego Messyasza Jezusa Chrystusa. Albo Pochodnia Swiatłością prawdy od Boga obiáwioney Jasna z Xiąg mądrych y fundamentalnych Tłumaczow Pisma S. osobliwie Sebastyána Barradyusza, Korneliusza à Lapide, Marcina Bekana, y innych Societatis Jesu Doktorow ná Oświecenie Zydowskiego Narodu w ciemnościach nieznáiomości ò prawdziwym Messyaszu zostaiącego zapalona. – W Warszawie: Drukarnia J. K. Mci y Rzeczypospoliety Collegium Societatis Jesu, 1749. – 303, [6] p. 
 • BJ PL Poszakowski, Jan. Antidotum contra Antidotum, abo Zbawienna przestroga, że Lekarstwo duszne przeciwko apostazyi przez Woyćiecha Węgierskiego niegdy superintendanta zborow ewangelickich sporządzone y wygotowane, teraz świeżo w Kròlewcu Roku Pańskiego 1750. drukiem publikowane y ogłoszone, jest wierutną dusz trucizną. – W Wilnie: w drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, 1754. – [6], 282, [1] p.

Parengta 2023-07-08

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com