Petras MALAKAUSKIS

III. 1: Kūryba. Įvadai į kanonų teisę ir komentarai Kanonų teisės kodeksui (Codex Iuris Canonici – CIC)
 • Malakauskis, Petras. Įgimtoji teisė. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1934. – [9], 116 p. [Atsp. iš Soter, IX metai (1932), nr. 2; X metai (1933), nr. 1-2]
  • IA Malakauskis, Petras. Prigimtinė teisė. – 2-asis leidimas – Kaunas: [VDU Teologijos-Filosofijos fakultetas], 1936. – 168 p.
 • IA Malakauskis, Petras. Bažnytinių teisių šaltiniai. – Kaunas: [VDU Teologijos-Filosofijos fakultetas], 1931. – VIII, 117 p. 
 • [CIC, § 1-107]: IA Malakauskis, Petras. Bažnytinės teisės: (įvadas). – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1932. – [8], 120 p. 
 • [CIC, § 87-444]: Malakauskis, Petras. Bažnytinės asmeninės teisės = Jus ecclesiasticum de personis:
  IA D. 1. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1939. – [8], 147 p.
  IA D. 2. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1940. – 123 p. 
 • [CIC, § 281-292]: IA Malakauskis, P. Provincijalinis susirinkimas. In: Soter. XI metai (1934), nr. 2, p. 130-142.
 • [CIC, § 684-725]: IA Malakauskis, Petras. Katalikiškos draugijos. – Kaunas: [s.n.], 1930. – 51 p. 
 • [CIC, § 1012-1143]: Malakauskis, Petras. Moterystės teisės: (sulig Kodeksu I.C.):
  T. 1, d. 1. – Kaunas: [s.n.], 1923. – VII, 114 p. 
  T. 1, d. 1. – Kaunas: [s.n.], 1923. – VIII, 116 p. 
  T. 2. – Kaunas: [s.n.], 1926. – VIII, 308 p. 
  • IA Malakauskis, Petras. Moterystės teisės. – 2-as leidimas. – Kaunas: [VDU Teologijos-filosofijos fakultetas], 1933. – XVI, 511 p. 
 • [CIC, § 1203-1242]: IA Malakauskis, Petras. Laidojimas. – Kaunas: [VDU Teologijos-Filosofijos fakultetas], 1937. – 102, [2] p. [Atsp. iš Soter, XIII metai (1936), nr. 2; XIV metai (1937), nr. 1-2]
 • [CIC, § 1372-1383]: IA Malakauskis, Petras. Katalikiška mokykla. – Kaunas: [s.n.], 1929. – 46 p. [Atsp. iš Tiesos kelias]
 • [CIC, § 1384-1405]: IA Malakauskis, P. Bažnytinė cenzūra ir draudžiamosios knygos. – Kaunas: [VDU Teologijos-filosofijos fakultetas], 1931. – 28 p. [Atsp. iš Soter. VIII metai (1931), nr. 1]
 • [CIC, § 2194-2414]: IA Malakauskis, Petras. Baudžiamosios teisės. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas], 1928. – VII, 404 p. 
  • IA Malakauskis, Petras. Baudžiamosios teisės. – 2-asis leidimas – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1934. – XII, 335 p. 
 • IA Malakauskis, Petras. Viešosios bažnytinės teisės: (Bažnyčia, valstybė, jųdviejų santykiai ir t.t.). – Kaunas: [VDU Teologijos-filosofijos fakultetas], 1931. – X, 268 p. 
III. 2: Kūryba. Straipsniai 
 • EP Malakauskis, P. Diakonės. In: Ganytojas. 1919, nr. 18, p. 442–447. 
 • Malakauskis, P. Taikos klausimas:
  EP D. 1. In: Draugija. 1919, nr. 7–8, p. 307-316.
  EP D. 2. In: Draugija. 1919, nr. 9-10, p. 366–384.
  EP D. 3. In: Draugija. 1919, nr. 11-12, p. 477–493. 
 • EP Malakauskis, P. Žemaičių vyskupijos aprobatos paaiškinimas. In: Ganytojas. 1922, nr. 8, p. 225–236. 
 • EP Malakauskis, P. Škaplieriai. In: Ganytojas. 1924, nr. 5 (neoficialinė dalis), p. 123–134.
 • EP Malakauskis, P. Sutanos nešiojimo ir nenešiojimo klausimu. In: Ganytojas. 1924, nr. 12 (neoficialinė dalis), p. 323–326. 
 • EP Malakauskis, P. Ražančiaus ir Šv. Panelės Karmelitų Škaplieriaus atlaidai. In: Tiesos kelias, 1926, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 242–247. 
 • EP Vyriausybės patiektas Seimui civilinio metrikavimo ir jungtuvių projektas / P. M. In: Tiesos kelias, 1926, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 325–331. 
 • EP Malakauskis, P. Buv. Žemaičių vyskupijos pasninkai. In: Tiesos kelias, 1927, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 174–178. 
 • EP Malakauskis, P. Šių metų jubiliejaus paaiškinimas. In: Tiesos kelias, 1929, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 215–219.
 • EP Kunigų „algos“ / X. Y. Z. In: Tiesos kelias, 1931, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 186–196. [autorystė spėjama]
 • EP Malakauskis, P. Civiliškos jungtuvės. In: Tiesos kelias, 1933, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 289–295. 
 • IA Malakauskis, P. Įgimtoji tarptautinė teisė. In: Soter. XI metai (1934), nr. 1, p. 3–19.
 • IA Malakauskis, P. Mišių stipendijų istorija. In: Soter. XII metai (1935), nr. 1, p. 49–60.
 • IA Malakauskis, P. Šv. P. Marijos ir šv. Juozapo moterystė. In: Soter. XII metai (1935), nr. 2, p. 128–132.
 • IA Malakauskis, P. Tradicijos sąvoka. In: Soter. XIII metai (1936), nr. 1, p. 17–23.
 • EP Malakauskis, P. Civilinės metrikacijos klausimas. In: Tiesos kelias, 1937, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 296–305.
Priedas – 1917 metų Codex Iuris Canonici
 • IA Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. – Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1918. – XLVII, 784 p. 
 • IA The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law: in English translation with extensive scholarly apparatus. – San Francisco: Ignatius Press, 2001. – 777 p. 

 

Parengta 2023-08-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com