Teodoras BRAZYS

1870–1930 m. VLE

III. 1: Kūryba
 • IA Brazys, Theodor. Die Singweisen der Litauischen Dainos. – Stuttgart: J. Schrader, 1918. – 46 p. 
  • IA Brazys, Theodor. Die Singweisen der Litauischen Dainos. In: Tauta ir žodis. Kn. 4 (1926), p. 3-50.
  • IA Brazys, Teodoras. Apie tautines lietuvių dainų gaidas (melodijas): studija. – [Kaunas]: Švyturys, 1920. – 44 p. 
 • IA Brazys, T. Mažvydo "Giesmių" melodijų kilmė ir jų santykis su lietuvių tautos muzika. In: Soter. I metai (1924), nr. 1, p. 103-117.
 • IA Brazys, Teodoras. Lietuvių liaudies daina vestuvėse. In: Tauta ir žodis. Kn. 2 (1924), p. 190-238.
 • Brazys, T. Gregorijoniško choralo rašyba ir jo ritmas:
  EP D. 1: In: Muzikos aidai. 1926, nr. 1, p. 16-23.
  EP D. 2. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 2, p. 9-18. 
 • EP Brazys, T. Ketvirtinių tonų muzika. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 2, p. 1-6. 
 • EP Brazys, T. Dėlei instrumentalinės muzikos liturgijoje. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 3-6, p. 1-4. 
 • EP Brazys T. Palestrina. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 3-6, p. 5-8. 
 • EP Brazys T. Palestrinos šventės. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 3-6, p. 9-12. 
 • EP Brazys T. Giedojimo ir bažnytinės muzikos reikalai. In: Muzikos aidai. 1926, nr. 3-6, p. 28-36. 
 • IA Brazys, Teodoras. Kai kurie lietuvių ir latvių liaudies dainų melodijų giminystės bruožai. In: Tauta ir žodis. Kn. 5 (1928), p. 215-224.
 • EP Brazys, Teod. Domus mea domus orationis vocabitur. In: Tiesos kelias. 1928, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 352-356
 • Brazys, Teodoras. [Grigališkojo choralo istorija]:
  EP D. 1: Grigališkasis choralas. In: Muzikos barai. 1938, nr. 1, p. 12-13.
  EP D. 2: Senovės muzika – choralo pirmtakė. In: Muzikos barai. 1938, nr. 4, p. 88–91.
  EP D. 3: Krikščionių senovės ir viduramžių choralas. In: Muzikos barai. 1938, nr. 5, p. 119–121.
  EP D. 4: Senovės ir viduramžių krikščionių choralas II. In: Muzikos barai. 1938, nr. 9, p. 216–219.
  EP D. 5: Senovės ir viduramžių krikščionių choralas III. In: Muzikos barai. 1938, nr. 10, p. 250–252.
  EP D. 6: Grigališkojo choralo likimas nuo XVI amžiaus lig mūsų laikų. Muzikos barai. 1938, nr. 11-12, p. 279–281.
III. 2: Muzikos vadovėliai
 • IA Brazys, Teodoras. Giedojimų mokykla: vadovėlis chorų dirigentams, vargoninkams, giedojimų mokytojams ir mokiniams. – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1920. – 122 p. 
 • Brazys, Teodoras. Muzikos teorija: pagrindiniams muzikos dėsniams išmokti vadovėlis. – Kaune: „Švyturio“ bendrovė, [1920]. – 56 p. 
  • Brazys, Teodoras. Muzikos teorija: pagrindiniams muzikos dėsniams išmokti vadovėlis. – 2-asis leidimas. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1922. – 55 p. 
  • IA Brazys, Teodoras. Muzikos teorija: pagrindiniams muzikos dėsniams išmokti vadovėlis. – 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Kaunas: "Vyties" bendrovės leidinys, 1925. – 56 p. 
 • IA Brazys, Teodoras. Choralo mokykla: tradiciniam gregorijoniškam giedojimui išmokti vadovėlis, skiriamas dvasininkų seminarijų ir vargonininkų mokyklų auklėtiniams. – Kaunas: "Vyties" bendrovės leidinys, 1926. – IV, 98 p. 
 • IA Brazys, Teodoras. Harmonija: muzikos mokykloms, mokytojų seminarijoms, vargonininkams: harmonijos dėsnių vadovėlis. – Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys, 1926. – 126 p. 
IV: Sudaryti rinkiniai
 • Mūsų dainelės / [sudarė] Teodoras Brazys:
  D. 1. – Vilnius: [P. Dogelis], 1918. – [2], 30 p.
  D. 2. – Vilnius: P. Dogelis, 1919. – [1], 50 p.
  IA D. 3. – Kaunas; Vilnius: Švyturio bendrovės leidinys, 1923. – [2], 30 p.
  IA D. 4. – Kaunas; Vilnius: Švyturio bendrovės leidinys, 1923. – [2], 30 p. 
 • IA Lietuvių tautinių dainų melodijos: Kietaviškių parapijos (Trakų apskrities) apylinkėje / surinko Teodoras Brazys, tekstą redagavo V. Krėvė Mickevičius. Kn. 1. – [Kaunas]: Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1927. – 112, [3] p. 
 • IA Cantionale pro tota provincia ecclesiastica Lituana: in conferentia episcoporum die 8 octobris 1931 anni habita approbatum ea quæ in ecclesiis præsertim Lituaniæ in functionibus liturgicis decantari solent complectens juxta editionem Vaticanam librorum gradualis et antiphonalis S.R.E. jussu Pii X Pontifics Maximi / restitutorum a sacredote Theodoro Brazys prælato capituli Kaisedorensis. – Kaunas: [s.n.], 1932. – IV, 340 p. 
 • Tautinės dainos / užrašė Teodoras Brazys, sudarė Kostas Aleksynas; parengė Kostas Aleksynas, Živilė Ramoškaitė:
  T. 1: Surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – 498 p.
  T. 2: Surinktos Merkinės apylinkėje iš Ievos Krukoniūtės. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. – 483 p.
  T. 3: Surinktos Dzūkijoje, gautos iš kitų vietų. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. – 642 p. 
V: Apie T. Brazį
 • EP Budreckas, V. In: Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius. In: Aidai. 1957, nr. 7, p. 316–323.
 • LI Ramoškaitė, Živilė. Skynęs kelią lietuviškam muzikos mokslui. In: Tautosakos darbai. T. 60 (2020), p. 186-197.
 • IA Tumas, Juozas. Docentas Teodoras Brazys-Frey. In: Mūsų tautosaka. T. 2 (1930), p. 3-16.
 • LI Valčikaitė, Jurgita; Markeliūnienė, Vytautė. "Didis savo paprastume, kilnus savo gyvenime": kunigo Teodoro Brazio Vilniaus laikotarpis (1896–1917). In: Krantai. 2016, nr. 4, p. 68-73.
 • LI Vilimas, Jonas. Teodoro Brazio Choralo mokykla XX a. I pusės pasaulinės grigalistikos kontekste. In: Menotyra. T. 27 (2020), nr. 3, p. 216-226.

Paskelbta 2023-06-25

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com