Kazimieras PALTAROKAS

1875–1958 m. VLE

I: Bibliografija
 • IA Bibliografija. In: Vyskupas Kazimieras Paltarokas: bibliografija, amžininkų atsiminimai / sudarė Regina Mazurienė. – Panevėžys: Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka, 1998, p. 10-75. 
II: Atsiminimai
 • IA Paltarokas, Kazimieras. Gyvenimo bruožai: atsiminimai. – Vilnius: Katalikų akademija, 2005. – 682 p. [K. Paltaroko atsiminimai ir dienoraštis – p. 27-301]
III. 1: Kūryba
 • Paltarokas, Kazimieras. Sakyklai vadovas:
  EP Kn. 1: Pamokslai apie "Tikiu į Dievą Tėvą". – Seinai: [s.n.], 1911. – 351 p.
  EP Kn. 2: Pamokslai apie Dievo ir Bažnyčios įsakymus, nuodėmes ir dorybe. – Seinai: [s.n.]. 1911. – 384 p.
  EP Kn. 3: Pamokslai apie Dievo malonę, šventus sakramentus ir maldą. – Seinai: [s.n.], 1911. – 258 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Vadovas sakyklai. – 2-as padidintas leidimas
   IA [Kn. 1]: Pamokslai apie "Tikiu į Dievą Tėvą". – Kaunas: [s.n.], 1933. – 351 p.
   IA [Kn. 2]: Pamokslai apie Dievo ir bažnyčios įsakymus, nuodėmes ir dorybes. – Kaunas: [s.n.], 1932. – 389 p.
   IA [Kn. 3]: Pamokslai apie Dievo malonę, sakramentus ir maldą. – Kaunas: [s.n.], 1931. – 347 p. 
 • EP Paltarokas, K. Socialis klausimas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1913. – 216 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 144) 
  • IA Paltarokas, K. Socialis klausimas. – 2-oji padidinta laida. – Kaunas: išleido Petronio knygynas, 1921. – 306 p. 
 • EP Paltarokas, K. Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje. In: Draugija. 1920, nr. 1, p. 31-49
 • IA Paltarokas, Kazimieras. Visuomeninis kunigo veikimas. – Kaunas: [s.n.], 1921. – 96 p. 
 • EP Paltarokas, Kaz. Trys tiesos apie girtuoklystę. – Kaunas: A. Petronio knygynas, 1921. – 64 p. [Susideda iš anksčiau išleistų Girtuoklystė – nesveikata (1910); Girtuoklystė – nedorybių versmė (1911); Girtuoklystė – neturto motina (1910)]
 • Vargo žmonių globėja / Gailionietis. – Kaunas: [Lietuvių krikščionių demokratų partija], 1922. – 23 p. 
  • EP Vargo žmonių globėja / V.K.P. – 2-asis papildytas leidinys. – Panevėžys: [Katalikų veikimo centras], 1937. – 28 p. 
 • IA Paltarokas, Kazimieras. Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje. – Kaunas: Katalikų veikimo centro leidinys, 1929. – 16 p. [Atspaudas iš Tiesos kelias, 1929, nr. 10]
 • IA Depopuliacija ir pastoracija / parašė V.K.P. – Kaunas: [s.n.], 1932. – [2], 84 p. [Atspaudas iš Tiesos kelias, 1931, nr. 4 – 1932, nr. 1]
 • IA Panevėžio bažnyčios / V.K.P. – Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1936. – 39 p.
 • DT Paltarokas, Kazimieras. Karalaitis šventasis Kazimieras [parašyta 1954 m.]. – Vilnius: Danielius, 2010. – 143, [2] p. 
III. 2: Kūryba. Vadovėliai mokykloms ir katekizmai
 • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji istorija: su paveikslėliais ir žemlapiu. D. 1: Šventoji Senojo įstatymo istorija. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1912. – 230, [1], IV p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 123)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo įstatymo istorija. – 2-ji laida. – Kaunas: [Švento Kazimiero draugija], 1913. – 230, IV p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 131)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo Įstatymo istorija. – 3-oji pataisyta laida. – Miunchenas: Šv. Kazimiero draugija, 1919. – 111 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 250)
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo Įstatymo istorija. – 4-ji pataisyta laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1921. – 125, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 319)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo Įstatymo istorija. – 5-oji pataisyta laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1925. – 125, III p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo Įstatymo istorija. – 6-asis pataisytas leidimas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1932. – 107, III p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo Įstatymo istorija. – 7-asis pataisytas leidimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1935. – 107, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 632)
 • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji istorija. D. 2: Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1912. – 220, II p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 124)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – 3-oji pataisyta laida. – Miunchenas: Šv. Kazimiero draugija, 1919. – 116, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 251)
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – 4-ji patais. laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1923. – 117, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 359)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – 5-asis patais. leid. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1931. – 110, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 510)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – Šeštasis pataisytas leidimas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1933. – 110, II p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. – 7-asis pataisytas leidimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935. – 104 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 635)
 • Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1916. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 2-oji laida. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1917. – 31 p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 3-ioji laida. – [Kaunas: s.n.], 1918. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 4-oji laida. – [Kaunas: s.n.], 1920. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 5-oji laida. – [Kaunas: s.n.], 1921. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 6-oji laida. – Tilžė: [s.n.], 1923. – 32 p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 7-oji pataisyta laida (100-120 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1927. – 32 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 8-asis leidimas (120-150 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1928. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 9-asis leidimas (150-180 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1929. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas lietuvos. – 9-asis leidimas. – Vilnius: [s.n.], 1930. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas lietuvos. – 10-asis leidimas. (155-165 tūkst.). – Vilnius: [s.n.], 1937 [1930?]. – 32 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 10-asis leid. (180-230 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1930. – 32 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 11-asis leidimas. (230-280 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1932. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 12-asis leidimas. (280-330) . – Kaunas: [s.n.], 1934. – 32 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 13-asis leidimas. (330-380 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1936. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 14-asis leidimas. (380-400 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1938. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 15-asis leidimas. (400-420). – Kaunas: [s.n.], 1939. – 32 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – Kaunas: [s.n.], 1940. – 48 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-asis leidimas. (440-460 tūkst.). – Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1940. – 32 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 18-as leidimas. (475-500 tūkst.). – Panevėžys: [s.n.], 1941. – 32 p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 18-as leidimas. – Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1941. – 31 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – Telšiai: [s.n.], 1941. – 46 p.
  • IA Paltarokas, K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – XIX-asis leidimas (500-550 tūkst.). – Kaunas: Sakalas, [1944]. – 48 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 18-as leidimas. – Regensburgas: Friedrich Pustet, 1945. – 31 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – Toronto: [išleido Petras Alekna], 1951. – 31 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – Toronto: Foto-Lith, 1955. – 31 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-as leidimas. – Vilnius: [s.n.], 1989. – 46 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-as leidimas. – Vilnius: [s.n.], 1990. – 52 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-as leidimas. – Klaipėda: [Taikos Karalienės bažnyčia], 1990. – 52 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-as leidimas. – [Saliai: a.b.], 1991. – 47 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 17-as leidimas. – [Vilnius]: Ūkana, [1992]. – 46 p. 
 • EP Paltarokas, Kaz. Tikybos mokslas: [Šventoji istorija ir katekizmas]. – Petrapilis: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija, 1916. – 142, IV, [1] p.
 • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1917. – 48 p. [Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 173]
  • EP Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – Antroji laida. – Vilnius: [Šv. Kazimiero draugija]. – 1918. – 78 p. (Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, nr. 222)
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – 3-ioji laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1919. – 78 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 260)
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – 4-oji laida. – Kaune: išleido Petronio knygynas, [1920]. – [4], 74 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – 5-oji laida. – Kaune: išleido Petronio knygynas, [1921]. – [4], 74 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – 6-oji laida. – Kaune: išleido Petronio knygynas, [1922]. – [4], 74 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. – Septintoji pataisyta laida. – Kaunas : [s.n.], 1927. – 78 p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradžios mokykloms. – Aštuntasis leidimas (120–140 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1929. – 76 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradžios mokykloms. – 9-asis leidimas. (140-170 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1930. – 76 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradžios mokykloms. – 10-as leidimas. – Kaunas: [s.n.], 1932. – 132, II p.
  • Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija: pradžios mokykloms. – 11-asis pataisytas leidimas. (200-230). – Kaunas: [s.n.], 1934. – 152 p.
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija. – 12-asis leidimas, pritaikytas prie naujos programos. – Kaunas: [s.n.], 1936. – 135 p.
  • EP Paltarokas, K. Šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija. – 13-as leidimas, pritaikytas prie naujos programos (250-275). – Kaunas: [s.n.], 1938. – 135 p. 
 • EP Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. – Kaunas: [s.n.], 1918. – 96, [2] p. 
  • EP Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. – [2-as leidimas]. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1919. – 100 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 253)
  • Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. – [3-ias leidimas]. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1922. – 107 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 326)
  • EP Katalikų tikybos katekizmas: patvirtinta Žemaičių vyskupystei. – Ketvirtoji pataisytoji laida (50.000-70.000). – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1925. – 135 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 393)
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 6-asis leidimas (70-80 tūkst.). – Kaunas: [s.n.], 1929. – 138 p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 7-as leidimas. – Kaunas: [s.n.], 1931. – 138 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 8-asis leidimas. – Kaunas: [s.n.], 1933. – 127 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 9-asis leidimas. – Kaunas: [s.n.], 1935. – 127 p. 
  • EP Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 10-asis leidimas. – Kaunas: [s.n.], 1936. – 127 p.
  • IA Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. – 11-asis leidimas (150-175 [tūkst. egz.]). – Kaunas: [s.n.], 1938. – 127 p.
  • Katalikų tikybos katekizmas. – [12-as leid.]. – Roma: [s.n.], 1942. – 110 p. 
  • Katalikų tikybos katekizmas. – [13-as leid.]. – Tübingen: H. Laupp, 1946. – 154 p. 
  • Paltarokas, Kazimieras. Trumpas katalikų katekizmas: pataisytas 1992 m. – Panevėžys: [s.n.], 1996. – 50 p. 
III. 3: Kūryba. Ciklas apie vaikų ir jaunimo pastoraciją
 • EP Paltarokas, K. Seksualinis jaunuomenės švietimas. – Kaunas: [s.n.], 1926. – 48 p. [Atsp. iš Lietuvos mokykla, 1925, nr. 11 – 1926, nr. 1-4]
 • EP Paltarokas, K. Tikybinis vaikų auklėjimas. In: Lietuvos mokykla. 1926, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 209- 223.
 • EP Paltarokas, K. Mokinių pastoracijos klausimais. In: Tiesos kelias. 1928, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 261-271.
 • EP Paltarokas, K. Pradžios mokyklos pastoracijos klausimais. In: Tiesos kelias. – 1928, Nr. 6 (straipsnių dalis), p. 339-348.
 • IA Paltarokas, K. Pradžios mokyklos pastoracija. Atspausdinta iš „Tiesos kelio“. – Kaunas: [s.n.], 1928. – 63 p. 
 • IA Paltarokas, K. Tikybiniai jaunimo pergyvenimai. – Kaunas: [s.n.], 1929. – 32 p. [Atspaudas iš Tiesos kelias, 1929, nr. 1, 4-5]
 • EP Paltarokas, K. Tikybinės jaunuomenės abejonės. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 83- 87.
 • EP Paltarokas, K. Dorovės pakrikimas. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 175-180.
 • EP Paltarokas, K. Tikybinis jaunuomenės auklėjimas. In: Tiesos kelias. 1930, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 133-147.
 • IA Paltarokas, K. Priešmokyklinis vaikų auklėjimas. Iš „Tiesos kelio“. – Kaunas: [s.n.], 1934. – 69 p. 
III. 4: Ganytojiški laiškai
 • IA Vyskupo K. Paltaroko ganytojiški laiškai. In: Paltarokas, Kazimieras. Gyvenimo bruožai: atsiminimai. – Vilnius: Katalikų akademija, 2005, p. 387-670.
IV: Redaktorius
 • Panevėžio vyskupija: istoriniai duomenys, pastoracinė veikla / [parengta 1944-1949 m., redagavo Kazimieras Paltarokas]. – Vilnius: Katalikų akademija, 1998. – 728 p.
V: Apie K. Paltaroką
 • IA Iš kun. Jono Gasiūno atsiminimų. In: Paltarokas, Kazimieras. Gyvenimo bruožai: atsiminimai. – Vilnius: Katalikų akademija, 2005, p. 303-386.
 • IA Vyskupas Kazimieras Paltarokas: bibliografija, amžininkų atsiminimai / sudarė Regina Mazurienė. – Panevėžys: Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka, 1998. – 278, [12] p.

Paskelbta 2023-06-28
Papildyta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com