Pranas VENCKUS

1898–1951 m.

III: Kūryba
 • Venckus, Pr. Th[eologia] fundamentalis. De exsistentia Dei et de revelatione in genere. – [Kaunas]: I Teologijos kurso studentų leidinys, 1929-1930. – 1043, [3], IV p. [rankraštinė litografija]
 • Venckus, Pr. Fundamentaliosios teologijos paskaitos:
  EP D. 1. – Kaunas: [s.n.], 1931. – 111 p. [padaugintas mašinraštis]
  EP D. 2. – Kaunas: [s.n.], 1933. – 87 p. [padaugintas mašinraštis]
 • Venckus, Pr. Fundamentalinės teologijos paskaitos:
  IA Įvadas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1932. – 40 p.
  IA D. 1. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1931. – VII, 192 p.
  IA D. 2: Kristaus apreikštoji religija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1933. – VII, 156 p.
  IA D. 2: Apreiškimo šaltiniai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakultetas, 1935. – 82 p. 
 • IA Venckus, Pr. Stebuklas, išklausymas maldos ir gamtos dėsniai. In: Soter. VIII metai (1931), nr. 1, p. 24-33.
 • IA Venckus, Pr. Be Bažnyčios nėra išganymo. In: Soter. IX metai (1932), nr. 2, p. 33-42.
 • IA Venckus, Pr. Katalikų Bažnyčios gyvenimas – argumentas apologetikai. In: Soter. X metai (1933), nr. 1, p. 50-64.
 • IA Venckus, Pr. Bausmių amžinumas ir Dievo gerumas. In: Soter. XI metai (1934), nr. 1, p. 78-90.
 • IA Venckus, P. V. D. U. Garbės Profesorius Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. In: V. D. Universiteto žinios. 1938, nr. 3-4 (19-20), p. 31-35.
 •  EP Venckus, P. A. Jakštas – apologetas. In: Draugija. 1938, nr. 5/6, p. 145-147.
 • IA Venckus, Pr. Dievo apvaizda ir nuodėmė. In: Soter. XV metai (1938), nr. 1, p. 58-64.

Paskelbta 2023-06-29

 

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com