Stanislovas JOKŪBAUSKIS

1880–1947 m. VLE

III: Kūryba
  • EP Jokubauskis, S. Tikėjimo ir doros mokslo sintezė rytmetiniuose ir vakariniuose poteriuose. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 634–645.
  • EP Jokūbauskis, S. Katekizmo reikalu. In: Tiesos kelias. 1928, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 221–234. 
  • EP Jokūbauskis, S. Nurodymai mokiniams tinkamai dalyvauti Mišių aukoje. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 310–313. 
  • EP Jokūbauskis, St. Šių dienų apologetikos krizė. In: Tiesos kelias. 1931, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 74–86. 
  • IA Jokūbauskis, St. Naujo Įstatymo Šventoji istorija, atpasakota Evangelijos tekstais. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1931. – 243, V, [2] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 516)
  • EP Jokūbauskis, St. Pirmoji vaikų Komunija. In: Tiesos kelias. 1932, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 166–178. 
  • EP Jokūbauskis, St. Šventosios istorijos metodika. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 607–616. 
  • EP Jokūbauskis, St. Katekizmo istorinė apžvalga. In: Tiesos kelias. 1935, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 629–639.
  • EP Jokūbauskis, St. Gyvenamosios gadynės katekizmo būklė. In: Tiesos kelias. 1936, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 7–13. 
IV: Vertimai
  • IA Brevijoriaus Psalmių lotyniškasis tekstas su lietuviškąja parafraze / [parafrazavo, pratarmę ir komentarus parašė S. Jokūbauskis].— Kaunas: Kunigų misijoms remti sąjungaga, 1939. — 938 p.

 

Parengta 2023-08-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com