Žygimantas LIAUKSMINAS

1596/1597–1670 m. VLE

III: Kūryba
 • PL Lavxmin, Sigismvndvs. Demonstratio catholicae Ecclesiae ex certis a prima sui origine notis in S. Scriptura expressse positis collecta. – Vilnae: typis Academiae Societatis Iesu, [1643]. – [1], 87 p. 
 • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae. – Brunsbergae: typis Casparis Weingärtneri, 1648. – [16], 213, [9] p.
  • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Editio Nova cum Praefatione et Indice necessario. – Francofurti ad Moenum: imp. Georgii Heinrici Frommanni, 1656. – [19], 333, [7] p.
  • DE Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Monachii: Wagnerus, 1658. – [7], 285 p. 
  • PL Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Editio nova. – Francofurti ad Maenum: impensis G. H. Frommanni, 1665. – [10], 333, [3] p.
  • Lavxmin, Sigismvndo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Coloniae: Johann Wilhelm Friessem, 1680. – [7], 285 p. 
  • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Editio nova. – Francofurti ad Maenum: impensis G. H. Frommanni, 1682. – [24], 294, [6] p.
  • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Editio nova cum Praefatione et Indice necessario. – Herbipoli: [Johann Jobst Hertz?], 1690. – [22], 280, [6] p.
  • DE Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Coloniae: Noethen, 1705. – [7], 286 p. 
  • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Pragae: Typis Universitatis Carolo-Ferdin. in Coll. Soc. Jesu ad S. Clementem, 1710. – 222, [7] p. 
  • Lauxmin, Sigismundo. Praxis oratoria, sive Praecepta artis rhetoricae quae ad componendam orationem scitu necessaria sunt. – Coloniae: Apud Servatium Noethen, 1717. – [7], 286 p.
 • EP Łauxmin, Zygmvnt. Głosy trąb oyczystych, Jego Mośći Pana, p. Stanisława Gintołtowicza Dziewałtowskiego, stolnika Kowienskiego, przy pogrzebie w kośćiele s. Ianá w Wilnie kazaniem wytłumáczone, a Ich MM. I.M.P. Krystynie Podbipieciance Dziewaltowskiey, stolnikowey Kowienskiey, bolesney małżonce, I.M.P. Kazimierzowi Dziewaltowskiemv, I.M.P. Krystynie Dziewaltowskiey Komarowey, podstoliney Orszanskiey, I.M.P. Annie Dziewaltowskiey Chreptowiczowey, záłosnemu potomstwu ofiàrowáne. – W Wilnie: w drukárni Akádemiey Societatis Iesu, 1654. – [28] p. 
 • Antiphonale ad psalmos, iuxta ritum s. Romanae ecclesiae, decantandos, necessarium. – Vilnae: typis Academiae Societatis Iesu, 1667. – [102] p. 
  • EP Antiphonale ad psalmos, iuxta ritum s. Romanae ecclesiae, decantandos, necessarium. – Vilnae: typis Academiae Societatis Iesu, 1694. – [100] p
 • PL EP Lauxmin, Sigismundus. Theologia ecclesiastica: in qua materiae omnes, quae in Ecclesia a cocionatoribus et catechistis tractari solent et debent, ordine digestae, stylo populari, clare succincte explicantur. – Vilnae: Typis Academicis, 1675. – [8], 494, [4] p.
 • EP Graduale pro exercitatione studentium. – Vilnæ: in Typographio Academico Societatis Iesv, 1693. – [48] p. 
  • Graduale pro exercitatione studentium. – Vilnæ: Typis S. R. M. Academicis Societatis Jesu, 1742. – [148] p. 
 • EP Ars et praxis musica in usum studiosae iuventutis in collegiis Societatis lesu permissu superiorum proposita. – Vilnæ: Reimpressa Typis Academicis, 1693. – [16] p. 
 • Liauksminas, Žygimantas. Ars et praxis musica / parengė Vytautas Povilas Jurkštas; iš lotynų kalbos vertė Leonas Valkūnas. – Vilnius: Vaga, 1977. – 99, [4] p. 
 • IA Liauksminas, Žygimantas. Rinktiniai raštai = Opera selecta [paralelinis lotyniškas ir lietuviškas tekstas]. – Vilnius: Mintis, 2004. – 439 p. [Knygoje taip pat: Genzelis, Bronius. Žygimanto Liauksmino aplinka ir jos ištakos (p. 11–46); Ulčinaitė, Eugenija. Žygimantas Liauksminas: humanitarinio mokymo tobulinimas (p. 47–50); Ulčinaitė, Eugenija. Ž. Liauksmino retorika Europos baroko estetinių idėjų kontekste (p. 236–249); Jurkštas Vytautas Povilas. Ž. Liauksminas ir jo „Ars et praxis musica“ (p. 348–398)]
 • LA Lauxmin, Sigismundus. Ars et praxis musica; Graduale pro exercitatione studentium; Antiphonale ad psalmos / ed. Jūratė Trilupaitienė, [tłumaczenia: Justyna Prusinowska, Tomasz Zymer]. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016. – LXVIII, [2], 165 p. (Fontes musicæ in Polonia. Seria B; vol. 1)

Paskelbta 2023-06-22

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com