Antanas STEPONAITIS

1883–1964 m. VLE

II: Atsiminimai
  • IA Steponaitis, Ant. Atsiminimai, 1914-1919: lietuvių veikla Šveicarijoj Did. karo metu. - Kaunas: išleido ir atspaudė akcinė „Žaibo“ bendrovė, 1940. – 259 p. 
  • IA Steponaitis, Antanas. Tėvynėje ir pasauly: prisiminimai ir apybraižos. - Brooklyn: Tėvai pranciškonai, 1962. – 319 p. 
III: Kūryba
  • Steponaitis, A. Katalikų veikimo centras. - Kaunas: [Katalikų veikimo centras], 1928. – 39, [1] p. 
    • Steponaitis, A. Centrum Akcji Katolickiej. - Kaunas: Centrum Akcji Katolickiej, 1929. – 42 p. 
  • IA Steponaitis, A. Mindaugas ir Vakarai: vokiečių militarinių ordinų veikla ir Mindaugo santykiai su Roma. - Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1937. – 98 p. 

Parengta 2023-10-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com