Jurgis MATULEVIČIUS-MATULAITIS / Jerzy MATULEWICZ

1871–1927 m. VLE

I: Bibliografijos
 • IA Bukowicz, Jan. Bibliografia dotycząca o. Matulewicza [su įvadu ir anotuota]. In: Pro Christo et Ecclesia: praca zbiorowa dla uczczenia czterdziestej rocznicy zgonu sługi Bożego arcybiskupa Jerzego Matulewicza. – London: Nakładiem prowincji opatrzności Bożej zgromadzenia księży Marianów, 1968, p. 99–104. 
 • IA Bibliografia bł. Jerzego Matulewicza / prygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. In: Matulewicz, Jerzy. Scripta academica; Bibliografia bł. Jerzego. – Warszawa: Institutum Historicum Marianorum, 2002, p. 139–209. 
 • IA Bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927). Odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów. Przewodnik bibliograficzny / opracowanie Janusz Kumala. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 4 (2015), p. 539–559. 
II: Dienoraščiai ir laiškai (pagal paskelbimo datą) [be Marijonų vienuolijoje parengtų mašinraštinių versijų]
 • Mąstymas, arba Meditacija: iš arkiv. Jurgio Matulevičiaus lotyniškų raštų / vertė J. Vaišnora. – Marijampolė: Marijonų vienuolija, 1928. – 26 p. 
 • IA Iš Arkiv. J. Matulevičiaus užrašų [1910-1911 m.]. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 225–255. 
 • IA Matulaitis-Matulevičius, Jurgis. Užrašai: [Mintys, apšvietimai, įkvėpimai, pasiketinimai (1910-1914); Laiškų ištraukos (1910-1914)]. – London: Tėvai Marijonai, 1953, p. 8–134.  
 • IA Matulaitis-Matulewicz, Giorgio. Diario spirituale (1910-1914). In: Cusumano, Vincenzo. Innamorato della Chiesa. II Servo di Dio Giorgio Matulaitis-Matulewicz. Profilo biografico e diario spirituale. – Milano: Ancora, 1963, p. 47–164.
  • MA IA Matulaitis, Giorgio. Diario spirituale (1910-1914). In: Beato Giorgio Matulaitis: vita, opera, scritti intercessione, gloria degli altari / a cura di Jan Mikolaj Rokosz. – Roma: Congregazione dei Chierici Mariani, 2009, p. 117–189. 
 • Matulewicz, Jerzy. Dziennik duchowy [1910-1914] / tłumaczył z litewskiego Kazimierz Oksiutowicz; do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. – Rzym: [Księży Marianie], 1973. – 179, [8] p. 
  • Matulewicz, Jerzy. Dziennik duchowy [1910-1914] / tłumaczył z litewskiego Kazimierz Oksiutowicz; do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. – [Wydanie 2-ie]. – Rzym: nakładem Księży Marianów, 1980. – 179 p. 
  • Matulewicz, Jerzy. Dziennik duchowy [1910-1914] / tłumaczył z litewskiego Kazimierz Oksiutowicz; do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. – Wydanie 3-ie. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1988. – 159, [8] p. 
  • Matulewicz, Jerzy. Dziennik duchowy [1910-1914] / tłumaczył z litewskiego Kazimierz Oksiutowicz. – Warszawa: Promic, 2022. – 199 p. 
 • IA Matulaitis-Matulewicz, George. Spiritual diary (1910-1914). In: Cusumano, Vincenzo. In the service of the Church. The Servant of God George Matulailis- Matulewicz. Biografical sketch and spiritual diary. Chicago: [Marian Fathers], 1974, p. 55–145.
 • Matulaitis-Matulewicz, Jorge. Enamorado da Igreja: diário espiritual / trad. do pol. Estanislau Szymański e Ilídio Martins. – Fátima: Edições MIC, 1987. – 168, [4] p. 
 • Jurgio Matulaičio Užrašai [1910-1914, 1918-1921, 1925] / surinko ir spaudai paruošė Teresė Bogutienė, redagavo Ona Mikalaitė. – Putnam: Nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos seserys, 1991. – 368 p. 
  • Jurgio Matulaičio Užrašai [1910-1914, 1918-1921, 1925] / surinko ir spaudai paruošė Teresė Bogutienė, redagavo Ona Mikalaitė. – Putnam: Nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos seserys, 2000. – 368 p. 
 • Матулевіч, Юры. Духовы дзёньнік. – Рым-Друя: Postulazione Generale dei Padri Mariani, 1997. – 132 p. 
 • Матулайтис-Матулевич, Георгий. Духовный дневник / перевод с польского Владимира Семенчука и Игоря Баранова. Варшава: Издательство Отцов Мариан, 1998. – 112 p. 
 • IA Matulaitis, Jurgis. Užrašai [1910-1914, 1918-1921, 1925] / tekstus, paaiškinimus ir rodykles parengė Paulius Subačius. – Vilnius: Aidai, 1998. – XX, 402 p.  (Fontes Historiae Marianorum, t. 4)
 • IA For Christ and the Church: excerpts from letters of Blessed George Matulaitis, MIC, renovator, Congregation of Marians of the Immaculate Conception. – Chicago: Congregation of Marians of the Immaculate Conception, 1999. – 63 p. 
 • Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza / wybór i opracowanie Elżbieta Matulewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999. – 142, [2] p. 
  • Oracoes do bem-aventurado Jorge Matulewicz-Matulaitis / selecionou e elaborou Ezbieta Matulewicz. – Curitiba: [s.n.], [2001]. – 110 p. 
  • Viešpatie! Kaip aš tave myliu!: palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos / atrinko ir parengė Elžbieta Matulevič. – Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2001. – 112 p. 
 • Matulaitis, Georg. Geistliches Tagebuch / übersetzer Izabela Graczyk. – Ensdorf: [s.n.], 2002. – 138 p. 
 • MA IA Matulaitis-Matulewicz, George. Journal [1910-1914, 1918-1921, 1925] / translated and edited by Ann Mikaila. – Stockbridge: Institutum Historicum Marianorum, 2003. – 367, [2] p. 
 • Matulewicz, Jerzy. Zło dobrem zwyciężaj: 365 myśli o życiu duchowym / wybór i opracowanie Janusz Kumala. – Licheń: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2006. – 179 p. 
 • MA IA Matulewicz, Jerzy. Dzienniki [1910-1914, 1918-1921, 1925]. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2009. – 310, [4] p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 20)
 • IA Matulewicz, Georgius. Diarium Friburgi Helvetiorum 31 VII 1911 – 19 IX 1912. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 439–475. 
  • IA Matulewicz, Jerzy. Dziennik. Fryburg Szwajcarski 31 VII 1911 – 19 IX 1912 / przetłumaczył Jan Bukowicz. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 465–503. 
  • IA Matulaičio dienoraštis 1911-1912 m. [paraleliai lotynų ir lietuvių kalbomis; vertė Stanislovas Poniškaitis]. In: Sajauskas, Stanislovas. Marijampolė: Palaimintasis Jurgis Matulaitis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013, p. 117–155. 
 • MA IA Matulewicz, Jerzy. Listy polskie / przygotowali i przypisami opatrzyli Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2012. – 758 p. 
 • IA Listy bł. Jerzego Matulewicza do ks. Jakuba Jagałły CR, rektora Kolegium Polskiego w Rzymie / [opracowanie] Janusz Królikowski. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 505–512. 
 • MA IA Matulewicz, Jerzy. Listy litewskie / przygotowali i przypisami opatrzyli Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. – Licheń Stary: Salvatoris Mater, 2015. – 953 p.
 • IA Matulaitis, Jurgis; Būčys, Pranciškus Petras. Laiškų dialogas / sudarytojas Paulius Subačius. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – X, 788, [1] p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 23)
 • IA Matulewicz, Georgius. Diarium Friburgi Helvetiorum 28 VIII 1912 – 4 VIII 1914. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 6 (2017), p. 419–459. 
  • IA Matulewicz, Jerzy. Dziennik [ogólny]: Fryburg Szwajcarski 28 VIII 1912 – 4 VIII 1914 / przetłumaczył Tadeusz Grzesik. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 6 (2017), p. 460–508. 
III. 1: Kūryba. Socialiniai ir teologiniai raštai
 • EP Keli žodžiai mūsų kunigėliams / Jurgis. In: Dirva-Žynynas. 1903, nr 4, p. 43–69.
  • LI Keli žodžiai mūsų kunigėliams / Jurgis. In: Lietuvių katalikų mokslo akademija. Metraštis. T. 23 (2003), p. 512–532. 
  • IA Matulaitis, Jerzy. Kilka słów do naszych księży (1871–1927) / tłum. Agnietė Makauskiene. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 4 (2015), p. 487–509.
 • IA Matulewicz, Georgius B. Doctrina Russorum de statu justitiae originalis. –  Cracoviae: Sumptibus Auctoris, 1903. – [6], 236 p. 
 • PL Matulewicz, Jerzy. Chrześcijanska teorya prawa wlasnośći. In: Kursa społeczne odbyte w Warszawie d. 27, 28, 28 i 30 sierpnia 1907 r., Warszawa: Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1907, p. 92–123.
 • EP Matulevičius, Jurgis. Trumpas išaiškinimas šių dienu socialinio klausimo. In: Draugija. Nr. 31-32 (1909), p. 327–350.
 • EP Matulevičius, J. Bažnyčia ir nuosavybė. In: Draugija. Nr. 31–32 (1909), p. 351–366.
 • EP Matulevičius, J. Miestų ir apskritai pramonijos darbininkų klausimas. In: Draugija. Nr. 31–32 (1909), p. 367–384.
 • EP Matulevičius, Jurgis. Apie dvasiškąjį ganytojavimą miestuose. In: Vadovas. Nr. 32 (1911), p. 360–371.
 • EP Matulevičius, J. Iš Amerikos lietuviu kataliku gyvenimo. Iš keliones i Amerika ispūdžiai. In: Vadovas. Nr. 62 (1913), p. 192–196.
 • IA Mąstymas arba Meditacija / iš arkiv. Jurgio Matulevičiaus lotyniškų raštų vertė stud. J. Vaišnora. - Marijampolė: Marijonų vienuolija, 1928. – 26, [4] p.
 • Matulewicz, Jerzy. Pisma wybrane / wyboru dokonali i do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1988. – 266, [6] p. 
 • IA Matulewicz, Jerzy. Konferencje ascetyczne. Rekolekcje i przemowienia religijne do Siostr Poslanniczek Serca Jezusowego oraz alumnow Warszawskiego Seminarium Duchownego / wydali Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. – Warszawa: Institutum Historicum Marianorum, 2002. – 201 p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 14)
 • IA Matulewicz, Jerzy. Scripta academica; Bibliografia bł. Jerzego / wydali Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. – Warszawa: Institutum Historicum Marianorum, 2002. – 209 p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 13). Turinys: De momento S. Alphonsi in historia theologiae moralis (1898), p. 9-18;De Bello: dissertatio quam ad obtinendum gradum Magistri S. Th. scripsit Georgius Matulewicz Th. C., p. 19–83; Сочинения О баснях Крылова написанное воспитанником Г.Матулевичем К.Б.Р.К. Духовной академии ( 1899), p. 85–114; Quid Ecclesia de iure proprietatis statuit? (1908), p. 115-131; Bibliografia bł. Jerzego Matulewicza /J. Bukowicz, T. Górski, p. 135–208.
 • MA Matulewicz, Jerzy. Artykuły / do druku przygotowali Tadeusz Górski, Janusz Kumala. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2017. – 236 p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 24). Turinys: Naukowe przedrukowywanie i publikacja starych pism (1902); Kilka słów do naszych księży (1903); Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie (1903); O dogmacie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi (1904); Apologeci (1904); Apologetyka (1904); Demokracja Chrześcijańska (1906); Demokracja Chrześcijańska [hasło encyklopedyczne] (1906); Projekt Założenia Biblioteki Centralnej Dzieł Ekonomiczno-społecznych i Apologetycznych (1906); Ustawa Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (1906); Chrześcijańska teoria prawa własności (1907); Demokracja chrześcijańska (1907); Jak powstały Stany Zjednoczone Ameryki? (1907); Co to jest partia polityczna? (1907); Prawa człowieka i obywatela (1907); Śmierć i pogrzeb ks. Kazimierasa Jauniusa w Petersburgu (1908); Jezus Chrystus a kwestia społeczna (1908); O pracy naukowej (1908); Czy będzie lepiej, kiedy socjaliści wezmą górę? (1908); Utrapienia życia miejskiego (1908); Marzyciel, albo obraz dążenia ku wyżynom (1908); Kwestia robotnicza w miastach i w przemyśle (1909); W kwestii kobiecej (1910); Krótki zarys dzisiejszej kwestii socjalnej (1909); Co to jest kwestia społeczna? (1911); O duszpasterstwie miejskim (1911); Z życia Litwinów katolików w Ameryce. Wrażenia z podróży do Ameryki (1913); Rekolekcje miesięczne (1915); Zakony (1916); Przemówienie na powitanie prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego (1923).
 • IA Matulaitis, Jurgis. Socialinė filosofija / iš lenkų ir lotynų kalbų vertė Gintautas Vyšniauskas, sudarytojas Albinas Plėšnys. – Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2019. – 147 p. Turinys: Trumpas išaiškinimas šių dienų socialinio klausimo (1909); Bažnyčia ir nuosavybė (1909); Miesto ir apskritai pramonijos darbininkų klausimas (1909); Krikščioniškoji demokratija (1907); Krikščioniškoji demokratija II (1906); Krikščioniška teisės į nuosavybę teorija (1907); Ką Bažnyčia apie nuosavybės teisę mano? (1908).
III. 2: Normatyviniai tekstai apie vienuolišką gyvenimą
 • IA Institutum Fratrum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae. – Petropoli: [s.n.], 1910, p. 60.
 • Nekaltai pradėtosios Švenčiausios Panos Marijos vardo "Vargdienių seselių" vienuolijos įstatai. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1920. – 64 p. 
 • Brolių Marijonų vienuolijos vedamoji mintis ir dvasia: lietuvių ir lotynų kalbomis. – [Marijampolė: Marijonų vienuolija, 1921]. – 23 p. 
  • Marijonų vienuolijos vedamoji mintis ir dvasia. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1929. – 36 p. 
 • IA Matulaitis-Matulevičius, Jurgis. Marijonų vienuolijos ir vargdienių seserų vienuolijos vedamoji mintis ir dvasia. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 313–333.
 • IA Constitutiones Congregationis Religiosae Sororum Nominis Jesu sub Patrocinio B. Mariae Fidelium Anciliatricis. – Vilnae: Officina Graphica, 1923. – 86, II p. 
 • Constitutiones Sororum Ancillarum Sacri Cordis Jesu. – Varsaviae: [s.n.], 1925. – 148 p. 
 • Matulaitis-Matulevičius, Jurgis. Instrukcijos bei nurodymai N. Pr. Šv. P. Marijos arba Marijonų vienuolijai. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1928. – 581 p. 
 • Constitutiones Congregationis Clericorum Regularium Marianorum sub Titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae. – Romae: [Congregatio Marianorum], 1930. – 415, XVI p. 
 • Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. – Krakow: [Księża Marianie], 1933, p. 412, XVII.
 • IA Marijonų kongregacijos konstitucija. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1937. – 390 p. 
V. 1: Apie J. Matulaitį. Atsiminimai ir dokumentai
 • IA Atsiminimų šviesoje. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 87–194, 291–306. 
 • IA Vysk. P. P. Būčio atsiminimai / surašė Z. Ivinskis, redagavo J. Vaišnora. T. 2: Darbo baruose. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1966. – 284 p. 
 • LI Jurgio Matulaičio parengtas Šventojo Sosto Konkordato su Lietuvos Respublika projektas [1927] / parengė Irena Vaišvilaitė. In: Bažnyčios istorijos studijos. T. 1 (2007), p. 13–32.
 • IA Lietuva Bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose (1919-1938) / parengė Rita Tolomeo ir Silvia Camilli Giammei. Kn. 1-2. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2014. – IX, 1675 p. (Fontes historiae Lituaniae, t. 13)
 • IA Lietuva ir Šventasis Sostas (1922-1938): slaptojo Vatikano archyvo dokumentai / [sudarė, įvadą parašė ir vertė Arūnas Streikus; vertė Danutė Butkienė, Gitana Vanagaitė]. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010. – 646 p. 
 • IA Odrodzenie zgromadzenia Księży Marianów w latach 1909-1910: (dokumenty) / do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1995. – 143, [4] p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 1)
  • IA The renewal of Marian order in 1909-1910 / translated and edited by Marian Graff. – Stockbridge: Marians of the Immaculate Conception, 2000. – 114, [8] p. 
  • О renascimento da Congregacao dos Padres Marianos nos anos 1909-1910 / tradutor Mariano Kawka. – Curitiba: [s.n.], 2002, p. 116.
 • IA Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 1916-1921 / tłumaczyłi i do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1996. – 327, [12] p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 2)
 • IA Vaišnora, Juozas. Mačiau Dievo tarną: mano pažintis su Dievo tarnu arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu. – Chicago: Draugo spaustuvė, 1962. – 30 p. 
 • IA Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu / zebrali i opracowali Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1996. – 427, [6] p. (Fontes Historiae Marianorum, t. 3)
  • Depoimentos sobre o Bem-aventurado Jorge Matulewicz / preparata por Jan Bukowicz, Tadeusz Górski; tradutor Mariano Kawka. – Curitiba: [s.n.], 2002. – 428 p. 
V. 2: Apie J. Matulaitį. Beatifikacijos proceso aktai ir proceso apžvalgos
 • Articoli per il processo informativo del Servo di Dio Georgio Matulewicz-Matulevicius / red. Casimirus Reklaitis. – Roma: [Sacra rituum Congregatione], 1953. – 50 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Matulewicz-Matulevičius seu Matulaitis. [...] Positio super Causae introductione. – Roma: Sacra rituum Congregatione, 1965. – 7, IX, 219, 41, 84, 1, 29, 106, 9 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz [...] Decretum. Super dubio an signanda sit Commissio Introductionis Causae in casu et ad effectum de quo agitur. – Roma: [Sacra rituum Congregatione], 1967. – 4 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz [...] Positio super non cultu. – Roma: [Sacra rituum Congregatione], 1968. – 8, 34, 4, 6 p. 
 • IA Vaisnora, Iosephus. Articoli per il Processo Apostolico di Beatificazione et Canonizatione del Servo di Dio Georio Matulaitis-Matulewicz. – Roma: [s. n.], 1968. – 64 p. 
 • IA Vaišnora, Juozas. „Articoli“ Apaštališkajam Teismui teiginiai beatifikacijos ir kanonizacijos procesui Dievo tarno Jurgio Matulačio-Matulevičiaus. – Roma: [Autoriaus leidinys], 1968. – 54 p. [mašinraštis]
 • IA Vaišnora, Juozas. Kelias į altoriaus garbę: Dievo tarno Ark. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos apžvalga. – Roma: Generalinė Marijonų postuliacija, 1969. – 32 p. 
 • IA Bukowicz, Jan. Proces beatifikacyny o. Matulewicza. In: Pro Christo et Ecclesia: praca zbiorowa dla uczczenia czterdziestej rocznicy zgonu sługi Bożego arcybiskupa Jerzego Matulewicza. – London: Nakładiem prowincji opatrzności Bożej zgromadzenia księży Marianów, 1968, p. 59–84. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizations S. Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz. [...] Positio super virtutibus. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1980. – 147, XXI, 2, 4, 36, 65, 45, 69, 139 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz [...] Relatio et vota Congressus Peculiaris super virtutibus die 27 octobris a. 1981 habiti. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1981. – 54 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz. Decretum. Super dubio an constet de virtutibus teologalibus [...] necnon de cardinalibus [...] eorumque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1982. – 6 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz [...] Positio super miraculo. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1986. – 9, 14, 16, 2, 6, 5 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Canonizationis Servi Dei Georgii Matulaitis seu Matulewicz [...] Relatio et vota Congressus Peculiaris super miro, die 9 maii an. 1986 habiti. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1986. – 44 p. 
 • IA Romana seu Kaunen. Canonizationis Ven. Servi Dei Georgio Matulaitis seu Matulewicz [...] Decretum. Super dubio an et de quo miraculo constet, in casu et ad effectum de quo agitur. – Roma: Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1986. – 4 p. 
 • IA VA Joannes Paulus II. Litterae Apostolicae. Venerabili Servo Dei Georgio Matulaitis seu Matulewicz Beatorum honores decernuntur, Romae 28 VI 1987. In: Acta Apostolicae Sedis. T. 80 (1988), p. 1384–1388.
 • Bukowicz, Jan. Proces beatyfikacyjny bł. Jerzego Matulewicza. In: Kielecki przegląd diecezjalny. 1988, nr. 1, p. 38–47.
 • IA Beatyfikacja abp. Jerzego Matulewicza / redaktor albumu Jan Bukowicz. – Warszawa: [Stowarzyszenie pomocników marianskich], 1998. – 131 p. 
 • MA IA Gloria degli altari. In: Beato Giorgio Matulaitis: Vita. Opera. Scritti intercessione. Gloria degli altari. – Roma: Congregazione dei Chierici Mariani, 2009. p. 195–254.
 • Księga łask: wybór świadectw o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem bł. Jerzego Matulewicza / zebrali i przygotowali Janina Samolewicz, Viktorija Plečkaitytė. – Warszawa: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2008. – 78, [6] p. 
V. 3: Apie J. Matulaitį. Biografijos (brošiūros, monografijos, kolektyviai darbai, straipsniai)
 • MA IA Beato Giorgio Matulaitis: Vita. Opera. Scritti intercessione. Gloria degli altari / a cura di Jan Mikolaj Rokosz. – Roma: Congregazione dei Chierici Mariani, 2009. – 296 p. Turinys: Ališauskas, Vytautas. Prefazione (p. 5–10); Pakuła, Andrzej. Cronologia della vita del beato Giorgio Matulaitis (p. 11–17); Górski, Tadeusz. Beato Giorgio Matulaitis. Sacerdote – Religioso – Vescovo – Diplomatico (p. 18–36); Górski, Tadeusz. Rinnovatore e riformatore della Congregazione dei Chierici Mariani (p. 37–53); Žemaitis, Kęstutis. Vescovo di Vilnius (p. 54–66); Górski, Tadeusz. Visitatore apostolico nella Repubblica Lituana (p. 67–94); Górski, Tadeusz. Fondatore delle congregazioni femminili (p. 95–100); Kuzmickaitė, Daiva M. K. Apostolo di un cattolicesimo vivo. L’opera sociale del beato Giorgio Matulaitis (p. 101–116); Matulaitis, Giorgio. Diario spirituale (p. 117–189); Matulaitis, Giorgio. Alcune preghiere (p. 190–194); Gloria degli altari (p. 195–254); Concetti, Gino. Il miracolo attribuito al nuovo beato (p. 255); Kumala, Janusz. Novena per ottenere grazie per intercessione del beato Giorgio Matulaitis e per la sua canonizzazione (p. 256–264); Kosmowski, Jan. Storia della Congregazione dei Chierici Mariani dalla fondazione fino al rinnovamento 1673-1908 (p. 265–285); Pakuła, Andrzej. Storia della Congregazione dei Chierici Mariani dal rinnovamento fino ad oggi 1908-2009 (p. 286–291).  
 • IA Cusumano, Vincenzo. Innamorato della Chiesa: il servo di Dio Giorgio Matulaitis-Matulewicz: profilo biografico e diario spirituale / presentazione di Giacomo Lercaro. – Milano: Àncora, 1963. – 167, [4] p. [Biografija – p. 10–52]
  • IA Cusumano, Vincenzo. In the service of the Church: the servant of God George Matulaitis-Matulewicz: biographical sketch and spiritual diary. – Chicago: Lithuanian Catholic Press, 1974. – 145 p. [Biografija – p. 7–47]. 
 • IA Cusumano, Vincenzo. Per Cristo a tempo pieno: Giorgio Matulaitis-Matulewicz, 1871-1927. – Roma: [s.n.], 1985. – 165, [2] p. 
 • Górski, Tadeusz. Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Rzym: [s.n.], 1987. – 32 p. 
  • Górski, Tadeusz. Beato Giorgio Matulewicz. – Roma: [s.n.], 1987. – 36 p. 
 • IA Górski, Tadeusz. Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz (1871–1927). In: Kieleckie Studia Teologiczne. T. 4 (2005), p. 55–74.
 • MA IA Górski, Tadeusz. Błogosławiony Jerzy Matulewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2005. – 551, [48] p. 
  • IA Górski, Tadeusz. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. – Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2009. – 542, [24] p. 
  • Górski, Tadeusz. Leben und Werk des seligen Georg Matulaitis: Förderer des Friedens und der Verständigung. – Norderstedt: Books on Demand, 2015. – 592 p. [Online-Ressource (pdf)]
 • IA Górski, Tadeusz; Proczek, Zygmunt. Rozmilowany w Kościele: błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz. – Warszawa: Księża Marianie, 1987. – 143, [6] p. 
  • Górski, Tadeusz; Proczek. Apaixonado pela lgreja. Bem-aventurado Arcebispo Jorge Matulaitis-Matulewicz / traducao Mariano Kawka. – Curitiba: [s.n.], 2002. – 92 p. 
  • Górski, Tadeusz; Proczek. Zygmunt. Rozmilowany w Kościele: błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz. – Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2017. – 109 p. 
 • DT Yla, Stasys. Jurgis Matulaitis: asmenybės apybraiža. – Putnam: Nek. M. Pr. Seserys, 1977. – 383, [8] p. 
  • IA Yla, Stasys. Jurgis Matulaitis: asmenybės apybraiža. – 2-asis [taisytas] leidimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 232, [16] p. 
  • Yla, Stasys. Jurgis Matulaitis. – 3-iasis papildytas leidimas. – Kaunas: Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007. – 285, [8] p. 
  • IA Yla, Stasys. Archbishop George Matulaitis / translated from the Lithuanian and adapted by Francis J. Pranckus. – Putnam: Sisters of the Immaculate Conception of the B. V. M., 1987. – 288 p. 
 • Janicki, Jan Józef. Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927):
  IA In: Folia Historica Cracoviensia. T. 15-16 (2009/2010), p. 217–243.
  IA In:  Kieleckie Studia Teologiczne. T. 11 (2012), p. 275-304.
  IA In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 17–49. 
 • Jankowska, Teresa. Szaleństwo pokory: błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz. – Warszawa: Wydawnictwo "Fidei", 2011. – 93 p. 
 • IA Kučas, Antanas. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius. Gyvosios krikščionybės apaštalas. – Chicago: Draugas, 1979. – 592 p. 
  • IA Kucas, Anthony. Archbishop George Matulaitis / translated from the Lithuanian and adapted by Stanley C. Gaucias. – Chicago: Marian Fathers of the Immaculate Conception, 1981. – XV, 346 p. 
 • IA Labanauskaitė, Ona. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius. –  Putnam: Nek. Pr. Švč. P. Marijos Seserų kongregacijos leidinys, 1949. – 53 p. 
 • MA IA Mączyński, Andrew R. Blessed Archbishop George Matulaitis-Matulewicz. His life and writings. – Stockbrifge: Marian heritage, 2018. – 170, [23] p.
 • Matulaitis, Kazimieras. A modern apostle: servant of God archbishop George Matulaitis-Matulevicius. – Clarendon Hills: Marian Hills Seminary, 1955. – 24 p. 
  • Matulaitis, Kazimieras. Dievo tarnas Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius: 1871-1927. – Clarendon Hills: [s.n.], 1961. – 16 p. 
 • IA Matulaitis, Kazimieras Aloyzas. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis: biografijos bruožai. – Čikaga: [Autoriaus spaudinys], 1961. – 360, 84 l. [mašinraštis]
 • Matulis, Stephanus. Archieppi Georgii Matulaitis MIC (1871-1927) vitae operumque lineamenta. – Romae: [Autoriaus spaudinys], 1954. – 85 p. [mašinraštis] 
 • Mikailaitė, Ona. Palaimintasis Jurgis Matulaitis: jo gyvenimas ir darbai. – Putnam: Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, 1987. – 32 p. 
  • Mikaila, Ann. Blessed George Matulaitis: his life and work. – Putnam: Sisters of Immaculate Conception, 1989. – 32 p. 
 • IA Pecyna, Maria Bogumiła. Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza. – Wrocław; Pruszków: nakładem Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Prowincji Amerykańskiej za pośrednictwem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Jezusa w Eucharystii, 1990. – 216 p. 
 • Plečkaitytė, Viktorija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis: štrichai portretui. – Kaunas: Artuma, 2022. – 158 p. 
 • IA Pro Christo et Ecclesia: praca zbiorowa dla uczczenia czterdziestej rocznicy zgonu sługi Bożego arcybiskupa Jerzego Matulewicza. – London: Nakładiem prowincji opatrzności Bożej zgromadzenia księży Marianów, 1968. – 104 p. Turinys: Petrani, Aleksy. Ks. Arcybiskup Jerzy Matulewicz (p. 9–24); Niesiecki, Witold. Działalność o. Matulewicz w Warszawie (p. 25–32) ; Boniecki, Adam. Ks.  Matulewicz odnawia zakon Marianów (p. 33–40);  Skuriat, Katarzyna. Załozyciel gromadzenia sióstr slużebnic Jezusa w Eucharystii (p. 41–50); Bukowicz, Jan. Odejście ks. Biskupa Matulewicza z Wilna (p. 51–58); Bukowicz, Jan. Proces beatifikacyny o. Matulewicza (p. 59–84); Górski, Tadeusz. Pisma arcybiskupa Jerzego Matulewicza (p. 85–98); Bukowicz, Jan. Bibliografia dotycząca o. Matulewicza (p. 99–104). 
 • IA Proczek, Zygmunt. Czcigodny sługa Boży Jerzy Matulewicz. In: Polscy święci. T. 9 (1986), p. 181–214.  
 • IA [Rimšelis, Viktoras]. Apvaizdos skirtuoju keliu: arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo vaizdai. – Chicago: Marijonų vienuolija, 1977. – 39 p. 
  • The providential path: a glance into the life of the Venerable servant of God Archbishop George Matulaitis / arranged and edited by Victor Rimšelis. – Chicago: Marian Fathers of St. Casimir Province, 1977. – 45 p. 
  • IA Rimšelis, Viktoras (editor). The providential path: a glance into the life of the Venerable servant of God Archbishop George Matulaitis. – [2nd enlarged edition]. – Chicago: Marian Fathers of St. Casimir Province, 1986. – 60 p. 
 • Reklaitis, Casimiro. II Servo di Dio Georgio Matulewicz-Matulevicius. – Roma: [s.n.], 1955. – 8 p. 
 • Rzeszutek, Martin. To serve and to love. – Stockbridge: The Marians, 1987. – 23 p. 
 • IA Sakevičius, Jonas. Nuo lopšio ligi altoriaus. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 5–13. 
 • Šauklys, Viktoras. Vadas iš Dievo malonės. – Kazlų Rūda [i.e. Radviliškis]: Litera, 2013. – 142 p. 
 • Vaišnora, Juozas. Dievo tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis (Matulevičius). – Putnam: Nek. Pr. Seserys, 1953. – 22 p. 
  • Vaišnora, Juozas. Erzbischof Jurgis Matulaitis, 1871–1927: Ein Apostel der lebendigen Kirche. – Stein am Rhein: Christiana-Verlag, 1982. – 45, [4] p. 
  • IA Vaišnora, Juozas (José). Arzobispo Jorge Matulaitis, 1871–1927: un apóstol de la Iglesia Viviente. – Buenos Aires: El Tiempo, 1987. – 48 p. 
 • Wiśniewski, Marian. Sługa Boży abp Jerzy Matulewicz odnowiciel i reformator Zakonu Księży Marianów. – Rzym: [Autoriaus spaudinys], 1958. – 595, 33 p. [mašinraštis]
 • IA Zajančkauskas, Kajetonas. Nuo piemenėlio iki arkivyskupo: arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus biografija. – Marijampolė: Marijonai, 1939. – 112 p. 
 • Załuski, Bronisław. Abp Jerzy Matulewicz odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów, 1871-1927 [biografija iki 1895 m.]. – Skorzec: [Autoriaus spaudinys], 1955. – 118 p. [mašinraštis]
 • IA [Židanavičius, Juozas]. Jo ekscelencija Arkivyskupas J. Matulevičius / Seirijų Juozas. – Chicago: [„Draugo“ bendrovė, 1926]. – 32 p. 
  • [Židanavičius, Juozas]. The servant of God archbishop George Matulaitis. – Putnam: Immaculata, [1955]. – 30 p. 
V. 4: Apie J. Matulaitį. Įvairius aspektus analizuojančios knygos ir straipsniai
 • LI Aliulis, Vaclovas. Palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklos lietuvių visuomenėje istorinis fonas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 23 (2003), p. 501–511.
 • IA Artjomovs, Dmitrijs. Reforma Zakonu Księży Marianów 1909 roku jako przykład „bezkonfliktowej” reformy. In: Folia Historica Cracoviensia. T. 24 (2018), z. 2, p. 9–26. 
 • IA Bagdanavičius, Vytautas. Vienuolinis gyvenimas arkivyskupo Jurgio Matulaičio sampratoje: vedamosios minties ir dvasios sklaida. – Putnam: Immaculata, 1975. – 88 p. 
 • Boniecki, Adam. Wkład w katolicką myśl i czyn spoleczny ks. arcybiskupa Jerzego Matulewicza 1871-1927. Praca magisterska. – Lublin: [Katolicki Uniwersytet Lubelski], 1964. – 122 p. [mašinraštis]
 • IA Bourdon, Francis. Blessed George Matulaitis-Matulewicz as an inspiration for the Laity – a visionary ahead of his time! In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 411–423. 
 • IA Brilius, Vytautas. Bažnytiškumas – pal. Jurgio Matulaičio vienijimosi idėja. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 176–185. 
 • IA Būčys, Petras. Bažnyčios ir tautos darbininkas. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 14–38. 
 • LI Bukowicz, Jan. Bł. Jerzy Matulewicz w Sankt Petersburgu. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 373–386.
 • LI Boruta, Jonas. Palaimintasis Jurgis Matulaitis – Šv. Kazimiero bažnyčios atkūrėjas 1919 m. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 331–343.
 • IA Česaitis, Ignas. Paskutinės valandos. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 49–52. 
 • IA Floridi, U. A., II servo di Dio G. Matulaitis e la conversione della Russia. – Roma: La Civiltà Cattolica, 1957. – 28 p. [Pirmiau skelbta: La Civiltà Cattolica, 1957, nr. 2–3]
 • LI Garnevičiūtė, Rimutė Marija Petra. Vienuolių gyvenimo samprata apaštalinėje adhortacijoje Vita consecrata ir palaimintojo Jurgio Matulaičio raštuose. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 21 (2002), p. 431–463.
 • IA Gobis, Juozas. Marijonų vienuolijos dvasia ir socialinė katalikybė. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 276–287. 
 • Górski, Tadeusz. Stosunek biskupa Jerzego Matulewicza do spraw językowych w diecezji wileńskie 1918–1925. – Rzym: [Księża Marianie], 1970. – 105 s. [padaugintas mašinraštis]
 • Górski, Tadeusz. Kosciół moją ojczyzną: artykuły o bł. Jerzym Matulewiczu. – Warszawa: [Księża Marianie], 1999. – 171 p. 
 • LI Górski, Tadeusz. Bł. Jerzy Matulewicz a wschód chrześcijański. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 331–340.
 • IA Górski, Tadeusz. Renewal of the Congregation of Marian Fathers). In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 65–80. 
 • LI Gustaitė, Genovaitė. "Sociališkieji kursai" Kaune (1909 m. sausio 16-18 d.). In: Kultūros barai. 2000, nr. 4, p. 67–72.
 • LI Gustaitė, Genovaitė. Šv. Kazimiero 400 metų kanonizavimo sukakties minėjimas 1922 m. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 21 (2002), p. 387–406.
 • LI Gustaitė, Genovaitė. Vince malum in bono. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 22 (2003), p. 161–168.
 • LI Gustaitė, Genovaitė. Iš Vargdienių seserų vienuolijos kūrimo istorijos. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 397–406.
 • LI Gustaitė, Genovaitė. Nekrologai apie Jurgį Matulaitį. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27 (2005), p. 209–226.
 • Kałowski. Julian. Odnowa Zakonu Marianów. Studium prawno-historyczne. Rozprawa doktorska. – Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1975. – 232 p. [mašinraštis]
 • IA Kardis, Kamil. Chwała Boża w pismach bł. Jerzego Matulewicza. – Puszcza Mariańska: Mariański Instytut Historyczny, 2004. – 135, [2] p. 
 • LI Kasparavičius, Algimantas. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus indėlis steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 349–374.
 • IA Kasparavičius, Algimantas. Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. – 762, [16] p. 
 • IA Kieniewicz, Piotr H. Kristus – Mokytojas ir Vadovas. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 257–270. 
 • Kołodziejski, Mieczysław. Zakon OO. Marianów a Zgromadzenie ks. ks. Marianów: (kontrowersyjne problemy t. zw. Odnowy). – Rzym; Toruń: Nakładem autora, 1980. – 159, [2] p. 
 • Kumala, Janusz. Dla Chrystusa i Kościoła: w duchowości bł. Jerzego Matulewicza. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2011. – 97, [2] p. 
  • Kumala, Janusz. Kristui ir Bažnyčiai: palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumas. – Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2016. – 99, [1] p. 
 • IA Kumala, Janusz. Mary in the Life and Spirituality of Blessed George Matulaitis-Matulewicz. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 353–365. 
 • IA Kumala, Janusz. The Portrait of a Man of Faith. The Light of Blessed George Matulewicz’s Spiritual Experience. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 453–461. 
 • LI Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Išeikite iš zakristijos! J. Matulaičio svarstytų socialinių klausimų aktualumas Bažnyčiai XXI a. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 421–435.
 • IA Kuzmickaitė, Daiva Kristina. Gyvosios krikščionybės apaštalas: pal. J. Matulaičio socialinė veikla. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 97–112. 
 • LI Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Šalučkienė, Lina. Pal. Jurgio Matulaičio socialinės veiklos bruožai. In: Soter. Nr. 43 (71) (2012), p. 39–52.
 • LI Laukaitytė, Regina. Jurgis Matulaitis – vienas iš pirmųjų lietuvių vienuolijų kūrėjų. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 387–395. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza. – Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000. – 172 p. 
  • Matulewicz, Elzbieta, A teologia da oracao segundo o bem- aventurado Jorge Matulewicz / tradutor Marian Kawka. – Curitiba: [s.n.], 2002. – 124 p. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza. – Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Księży Marianów, 2003. – 300 p. (Studia Marionaorum, t. 6)
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Šventumo esmė pagal pal. Jurgio Matulaičio mintį. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 16–30. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Malda – visuotinė krikščionio pašventimo priemonė pagal palaimintąjį Jurgį Matulaitį. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 52–70. 
 • LI Matulewicz, Elżbieta. Mistyka bł. Jerzego Matulewicza. In: Soter. Nr. 8(36) (2002), p. 281–294.
  • IA Matulewicz, Elżbieta. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mistika. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 71–91. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Šventumo įgyvendinimas tarnaujant Dievui ir Bažnyčiai. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 121–144. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Visuotinis krikščioniškasis šventumas pagal pal. Jurgį Matulaitį. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 216–229. 
 • IA Matulewicz, Elżbieta. Dievo gailestingumas Jurgio Matulaičio mokyme ir gyvenime. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 290–312. 
 • LI Matulewicz, Elżbieta. Tota Pulchra – Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary as a work of the Divine Mercy on the basis of the writings of Blessed George Matulaitis-Matulewicz. In: Soter. Nr. 27 (55) (2008), p. 53–62.
 • Matulis, Stephanus. Archieppus Georgius Matulaitis-Matulewicz Visitator Apostolicus pro Lituania, 1925-1927. [Doctoratus]. – Romae: Pontificia Universitas Studiorum a Sancto Thoma Aquinate, 1948. – XXXIV, 258 p. [mašinraštis]
  • Matulis, Steponas. Lietuvos laisvės vainikas: Bažnytinės provincijos įsteigimas ir konkordatas. – Nottingham: Šaltinis, 1984. – 136 p. [sutrumpinta daktarato versija]
  • IA Matulis, Steponas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC apaštalinis vizitatorius Lietuvai 1925-1927. – Nottingham: Šaltinis, 2000. – 247, [1] p. 
 • Matulis, Stephanus. Mariani sub reformatore Servo Dei archieppo Georgio Matulaitis-Matulewncz 1909-1927. – Nottingham: [Autoriaus spaudinys], 1971. – VI, 356 p. [mašinraštis]
  • IA Matulis, Steponas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, M.I.C. Marijonų gaivintojas, 1909–1927. – Nottingham: Šaltinis, 1996. – 272 p. 
  • MA IA Matulis, Steponas. Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza. – Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Księży Marianów, 2008. – 314 p. 
 • IA Mikalilaitė, Ona. Przyjaźń ks. Franciszka Buczysa MIC (1872–1951) i bł. Jerzego Matulewicza MIC (1871–1927). In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 6 (2017), p. 95–119.
 • LI Miknys, Rimantas. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis "krajovcinės" idėjos akistatoje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 341–348.
 • IA Mirek, Agata. Biskup Jerzy Matulewicz promotor jedności. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 5 (2016), p. 107–122.
 • Muniak, Józef, Mons. Jerzy Matulewicz i jego dzieło w świetle faktów. – Rzym; Kraków: Nakładem Autora, 1980. – 49 p. 
 • Nieciecki, Witold. Główne cechy duchowości zgromadzenia Księźy marianów w świetle Konstytucjii mariańskich z 1930 r. – Rzym: Typis Pontificiae universitatis Gregoriane, 1965. – XV, 191 p. 
  • Nieciecki, Witold. The characteristics of the Spirituality of the Congregation of Marian Fathers in the Light of Marian Constitution of 1930. – Stockbridge: [Marian fathers], 1968. – 223 p. 
 • IA Olszewski, Daniel. Ksiądz Jerzy Matulewicz w kieleckim środowisku diecezjalnym. In: Kieleckie Studia Teologiczne. T. 4 (2005), p. 75–89.
 • IA Olszewski, Daniel. Historical and Religious Context of the Renewal of the Marian Order (19-20th Centuries). In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 51–64.
 • IA Orzechowska, Eva. Pal. Jurgis Matulaitis – krikščionio auklėtojo pavyzdys. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 197–201. 
 • LI Pajarskaitė, Albina. Palaimintojo Jurgio Matulaičio moters tarnystės Bažnyčiai idėja ir jos realizavimo Vargdienių seserų vienuolijoje fragmentai. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 321–329. 
 • IA Pecyna, Maria Bogumiła. Pal. Jurgio Matulaičio asmenybė ir veikla. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 186–196. 
 • Pecyna, Maria Bogumiła. Żarliwość błogosławionego Jerzego Matulewicza: przywołane z niepamięci. Artykuły w chronologicznym wykazie ich publikowania. – Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. – 94 p. 
 • IA Pek, Kazimierz. Kristus – Tarnas. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 271–279. 
 • IA Plėšnys, Albinas. Jurgis Matulaitis ir socialinės filosofijos gimimas Lietuvoje. In: Matulaitis, Jurgis. Socialinė filosofija. – Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2019, p. 8–31. 
 • IA Rogalewski, Tadeusz. Teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego w nauczaniu założyciela i odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów. –  Lublin; Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1996. – 200 p. 
 • IA Rusiecki, Tomasz. Błogosławiony Jerzy Matulewicz w Kielcach a pierwsze kontakty z żeńskim życiem konsekrowanym w Polsce. In: Kieleckie Studia Teologiczne. T. 4 (2005), p. 91–97.
 • IA Samolewicz, Janina. Teologicznomoralna myśl bł. Jerzego Matulewicza. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersyteta Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. – 500 p. 
 • IA Samolewicz, Janina. Teologinė pal. Jurgio Matulaičio idėja – meilės įgyvendinimas dialogo sferoje. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 230–248. 
 • LI Samolewicz, Janina. Bł. Jerzy Matulewicz Biskup Wileński – założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 407–420.
 • Samolewicz, Janina. Eucharystyczna duchowość błogosławionego Jerzego Matulewicza:
  IA In: Kieleckie Studia Teologiczne. T. 5 (2006), p. 465–488.
  IA In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 327–351. 
 • IA Samolewicz, Janina. Troska biskupa Jerzego Matulewicza o ducha kapłańskiego w diecezji wileńskiej. In: Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża. T. 28 (2010), p. 375–394.
 • IA Samolewicz, Janina. Błogosławiony Jerzy Matulewicz odnowiciel marianów w historii żeńskich wspólnot życia konsekrowanego. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 81–107. 
 • IA Samolewicz, Janina. Trudne początki (1923-1928) Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 3 (2014), p. 217–230. 
 • IA Samolewicz, Janina. Troska biskupa Jerzego Matulewicza o ducha kapłańskiego w diecezji wileńskiej. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 6 (2017), p. 73–93. 
 • IA Siemaszko, Zbigniew Sebastian. Biskup wileński Matulewicz (1918-1925) na tle ówczesnych stosunków polsko-litewsko-białoruskich. In: Zeszyty historyczne. Z. 84 (1988), p. 3–29.
 • LI Skinkaitis, Rimas. Palaimintojo J. Matulaičio teologinės minties aktualumas dabarties problemų kontekste. In: Soter. Nr. 30 (58) (2009), p. 49–59.
  • IA Skinkaitis, Rimas. Palaimintojo J. Matulaičio teologija ir jos ypatumai bei aktualumas nūdienai. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 4 (2015), p. 375–388. 
 • IA Smoliński, Piotr. Jėzaus Kristaus paveikslas ir įvaizdis pal. Jurgio Matulaičio vyskupystėje. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 280–289. 
 • IA Smoliński, Piotr. Obraz Jezusa Chrystusa w czasie działalności biskupiej bł. Jerzego Matulewicza. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 5 (2016), p. 329–338.
 • LI Stražinskaitė, Dalia. Jurgis Matulaitis ir lietuvių sociologija carinės Rusijos imperijoje. In: Istorija. Nr. 81 (2011), p. 36–44.
 • LI Strumickienė, Ilona. Pal. Jurgio Matulaičio dvasinis ir intelektinis palikimas vienuolijoms. In: Soter. Nr. 46 (74) (2013), p. 83–93.
 • LI Subačius, Paulius Vaidotas. Vyskupas Antanas Baranauskas ir vyskupas Jurgis Matulaitis: dvi nacionalizmo įveikos taktikos. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 437–445.
 • LI Subačius, Paulius Vaidotas. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Konkordato (1927 m.) rengimo refleksija pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio ir vysk. Pranciškaus Būčio korespondencijoje. In: Bažnyčios istorijos studijos. T. 1 (2007), , p. 33–41.
 • LI Subačius, Paulius Vaidotas. Marianas Zdziechowskis ir arkivysk. Jurgis Matulaitis. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31 (2008), p. 221–226.
 • IA Totoraitis, Jonas. Marijonų vienuolijos atnaujintojas. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 39–45. 
 • IA Trojan, Krzysztof. First Steps after the Renewal. Difficulties and Hopes. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 113–133. 
 • IA Trojan, Krzysztof. Blessed George Matulewicz – Religious. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 2 (2013), p. 109–122. 
 • IA Trojan, Krzysztof. Essential Elements of the Communal Life According to Blessed George Matulaitis. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 3 (2014), p. 33–44. 
 • IA Urbański, Stanisław. Pasauliečių kelias į šventumą pagal šv. Pranciškų Salezą ir pal. Jurgį Matulaitį. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 31–41. 
 • IA Urbański, Stanisław. Dviejų didžių šventųjų didybė: šv. Pranciškus Salezas ir pal. Jurgis Matulaitis. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 92–103. 
 • IA Urbański, Stanisław. Pal. Jurgis Matulaitis – didis Dieve dabartiniais laikai. In: Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003, p. 111–120. 
 • IA Vaišnora, Juozas. Arkivysk. J. Matulevičius ir darbininkų klausimas. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 268–275. 
 • IA Vaišnora, Juozas. Arkivyskupas J. Matulevičius Vilniuje. In: Matulaitis-Matulevičius, Jurgis. Užrašai. – London: Tėvai Marijonai, 1953, p. 136–214.  
 • SP Vaišnora, Juozas. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis sociologas:
  EP D. 1. In: Tėvynės sargas. 1978, nr. 1, p. 3–26.
  EP D. 2. In: Tėvynės sargas. 1978, nr. 2, p. 12–37.
 • IA Vaišnora, Juozas. Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą; Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje. – Brooklyn: Tėvai Pranciškonai, 1982. – 94 p.
 • IA Zajančkauskas, Kajetonas. Spaudos bei visuomenės aidai. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 74–81. 
 • Zieliński, Bogdan. Dzialalność bł. Jerzego Matulewicza w latach 1904-1910 na tłe prób odnowy katolicyzmu polskiego w zaborze rosyjskim na przelomie XIX i XX wieku. Praca magisterska. – Lublin: Katolicki Uniwersyt Lubelski, 1987. – XVIII, 201 p. [mašinraštis]
 • LI Žemaitis, Kęstutis. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis: tarp dvasinio pašaukimo ir politikos. In: Logos. Nr. 63 (2010), p. 174–182. 
  • IA Žemaitis, Kęstutis. Bł. Jerzy Matulewicz – biskup wileński. In: Ephemerides Marianorum: studia historyczno-teologiczne. R. 1 (2012), p. 81–95. 
 • LI Žemaitis, Kęstutis. Lituanorum gente: arkivyskupas Jurgis Matulaitis – Bažnyčios ir valstybės interesų derintojas. In: Logos. Nr. 99 (2019), p. 208–215.

Parengta 2023-08-20

 

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com