Povilas JAKUBĖNAS

1871–1953 m. VLE

III: Kūryba
  • Jakubėnas, P. Kunigaikštis Janušas Radvilas (1612-1655): žiupsnys žinių apie jo gyvenimą ir jo nuopelnus Lietuvos reformatų bažnyčiai. - Biržai: [s.n.], 1927. – 31 p. 
  • IA Kuo skiriasi evangelikai nuo katalikų? / perredagavo ir papildė P. Jakubėnas. - Biržai: Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1930. – 75 p. 
  • Jakubėnas, P. Reformatorius Ulrikas Cvinglis: trumpas jo gyvenimo vaizdas ir jo mokslo bruožas: jo mirties 400 metų sukaktuvėms paminėti (1531 spalių 11 d. – 1931 spalių 11 d.). – Biržai: [s.n.], 1932. – 35 p. 
  • Jakubėnas, P. Gustavas II Adolfas: 1611-1632. – Biržai: [s. n.], 1933. – 23 p. 
  • IA Jakubėnas, P. Senovės Bažnyčios istorija. – Kaunas: VDU Evangelikų teologijos fakultetas, 1934. – 126, IX p. (Vytauto Didžiojo Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 4)
  • IA Jakubėnas, P. Vidurinių amžių Bažnyčios istorija. – Kaunas: VDU Evangelikų teologijos fakultetas, 1935. – 170 p. (Vytauto Didžiojo Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 5)
  • IA Jakubėnas, P. Naujųjų amžių Bažnyčios istorija. – Kaunas: VDU Evangelikų teologijos fakultetas, 1936. – 262, XIII p. (Vytauto Didžiojo Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 6)
IV: Vertėjas
  • IA Jėzaus Kristaus evangelijos / [vertė Povilas Jakubėnas ir Adomas Šernas]. – Klaipėda: Britanijos ir Užsienių biblijų draugija, 1934. – 211 p. 
  • IA Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijos / [vertė Povilas Jakubėnas ir Adomas Šernas]. – Šiauliuose: spausta Britanijos ir Užsienio Biblijų draugijos lėšomis, 1937. – 63, 39, 64, 51 p. 

Parengta 2023-07-24

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com