Kamil KANTAK

1881–1976 m. Wik

III: Kūryba
 • Kantak, Kamil. Dzieje Kościoła polskiego:
  T. 1: Wiek X, XI, XII: Początki metropolii polskiej. - Gdańsk; Poznań: Spółka Wydawnicza, 1912. –  [6], 292, [4] p.
  T. 2: Wiek XIII-XIV: Kościół ostoją państwa. - Gdańsk; Poznań: Spółka Wydawnicza, 1912. – [8], 323 p. 
 • Kantak, Kamil. Bernardyni polscy:
  IA T. 1: 1453-1572. - Lwów: Prowincja Polska OO. Bernardynów, 1933. - XXIII, [1], 324 p.
  IA T. 2: 1573-1795-1932. - Lwów: Prowincja Polska OO. Bernardynów, 1933. - XXXI, [1], 595, [1], 60 p. 
 • Kantak, Kamil. Franciszkanie polscy:
  IA T. 1: 1237-1517. - Kraków: Prowincja Polska OO. Franciszkanów, 1937. - XV, [1], 443, [2] p.
  IA T. 2: 1517-1795. - Kraków: Prowincja Polska OO. Franciszkanów, 1937. - XII, 504 p.

Parengta 2023-10-06

 

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com