Antanas ALEKNA

1872–1930 m. VLE

I: Bibliografija
 • IA Prof. Antano Aleknos bibliografija / parengė Paulius Šležas, papildė Ina Balsytė ir Algimantas Katilius. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 14 (1999) p. 366-391. 
III. 1: Kūryba (be publicistikos)
 • EP Politiškoji Lietuvos unija (1385-1569) / A.Kurietis. In: Dirva-Žinynas. 1903, nr. 1, p. 22-38.
 • EP Kuo vardu buvo didiejie Lietuvos kunigaikščiai / A.Kurietis. In: Dirva-Žinynas. 1903, nr. 2, p. 91-98.
 • EP Alekna, A. Tikrasis gailestis – dangaus raktas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1907. – 24 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 37)
 • EP Alekna, A. Kristaus Bažnyčia: jos esybė, ženklai ir veikimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1909. – 66 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 54)
 • EP Žemaičių vyskupystė (1417-1917 metais) / A. A. In: Kauno kalendorius 1917 metams. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1917, p. 17-28.
 • EP Šv. Kazimiero draugija (1906-1916) / A. K. In: Kauno kalendorius 1917 metams. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1917, p. 29-35.
 • IA Alekna, Antanas. Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1922. – 283 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 341)
  • Alekna, Antanas. Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. – 2-asis leidimas. – Čikaga: Lituanistikos institutas, 1975. – XXX, 300 p. 
 • IA Alekna, Antanas. Napoleono armijos okupacija Telšių apskrity. In: Draugija. 1923, nr. 9-10, p. 321-326.
 • EP Alekna, Antanas. Valstiečių padėtis Bažnyčios žemėse Lietuvoje. In: Ganytojas. 1924, nr. 8, p. 209-214.
 • EP Alekna, Antanas. Šv. Kazimieras karalaitis. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1927. – 32 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 432)
 • EP Alekna, Antanas. Katalikų Bažnyčios būvis Lietuvoje viešpataujant Katarinai II ir Pauliui I. In: Tiesos kelias. 1935, nr. 4, p. 193-199.
 • IA Alekna, Antanas. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje / redagavo J. Stakauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1936. – 154, 4 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 500)
III. 2: Vadovėliai
 • EP Alekna, A. Trumpa Katalikų Bažnyčios istorija. – [Kaunas]: Švento Kazimėro draugijos išleidimas, 1906. – 186, III p. 
  • IA Alekna, A.. Bažnyčios istorija. – 2-oji pataisyta ir praplatintoji laida. – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1919. – 251, [1] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 285)
  • → Alekna, Antanas. Bažnyčios istorija. – [3-ias leidimas.]. – [Kaunas]: [Šv. Kazimiero draugija], 1922. – 257 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 340)
  • IA Alekna, A. Bažnyčios istorija. – Ketvirtasis leidimas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1929. – 240 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 459)
 • EP Alekna, A. Lietuvos istorija. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1911. – 95, [16] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 106)
  • IA Alekna, Antanas. Lietuvos istorija. – 6-asis trumpesnysis pataisytas leidimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1934. – 96, [4] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 598)
  • Alekna, A. Historja Litwy. – Kowno: Švyturys, 1923. – 112, [2] p. 
 • Alekna, Antanas. Lietuvos istorija. – Praplatintoji laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1919. – 263, V, [5] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 252)
  • IA Alekna, Antanas. Lietuvos istorija. – 2-a praplatintoji laida. – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1923. – 235, [5] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 357)
 • Alekna, Antanas. Lietuvos istorijos pradžiamokslis. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1925. – 64, [2] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 397)
V: Apie A. Alekną
 • IA Balsytė, Ina. Antanas Alekna – Lietuvos ir Bažnyčios istorikas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 14 (1999) p. 333–366. 
 • IA Ivinskis, Zenonas. Antanas Alekna 1872-1930. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 416–424.
 • IA Selenis, Valdas. Bažnyčios istorija Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesorių Antano Aleknos ir Jono Totoraičio apibendrinamojo pobūdžio darbuose. In: Soter. T. 39(67) (2011), p. 83–94.
 • EP Sužiedėlis, Simas. A. a. Prof. Kan. Antanas Alekna. In: Tiesos kelias. 1930, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 536–545. 

Paskelbta 2023-06-22

 

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com