Ján BEBLAVÝ

1898–1968 m. 100Wik 

III: Kūryba
  • IA Beblavy, Jonas. Naujojo Testamento gadynės istorija. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultetas], 1930. – 84 p. (Lietuvos Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 1)
  • IA Beblavy, Jonas. Lietuvių čekų santykiai Vytauto Didžiojo laikais. – Kaunas: [VDU Evangelikų teologijos fakultetas], 1930. – 102, [3] p. (Vytauto Didžiojo Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 2)
  • IA Beblavý, Jonas. Čekoslovakų respublika. – Kaunas: [s.n.], 1931. – VIII, 141, [1] p. 
  • IA Beblavý, Jonas. Įvadas į Naująjį Testamentą. – Kaunas: [VDU Evangelikų teologijos fakultetas], 1933. – 61 p. (Vytauto Didžiojo Universiteto Evangelikų teologijos fakulteto leidinys, nr. 3)

Paskelbta 2023-06-22

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com