Alfredas VĖLIUS

1918–2009 m. Vik

II: Atsiminimai
 • IA Vėlius, Alfredas. Inkaras. - Villa Park: [Autoriaus leidinys], 1995. - 127 p.
III: Kūryba
 • Vėlius, Alfredas. Keletas amžinybės tiesų ir įstatymų. – Brookfield: [Autoriaus leidinys], 1991. – 47 p. 
 • Vėlius, Alfredas. Aukla. – Villa Park: [Autoriaus leidinys], 1992. – 101, [2] p. 
 • Vėlius, Alfredas. Malūnas. – Villa Park: [Autoriaus leidinys], 1993. – 57 p. 
 • Vėlius, Alfredas. Pagarba tam, kuriam tokia pritinka. – Villa Park: Alfredas Vėlius, 1994. – 100 p. 
 • Vėlius, Alfredas. Sąžinė ir tavo sąžiningumas. – Villa Park: [Autoriaus leidinys], 1996. – 99 p. 
 • Vėlius, Alfredas. Skausmas. – Villa Park: [Autoriaus leidinys], 1997. – 53 p.  
 • IA Vėlius, Alfredas. Ventės ragas. – [Villa Park: Autoriaus leidinys], 1998. – 78 p. 
 • Vėlius, Alfredas. Amžinybės tiesų ABC. – [Villa Park: Autoriaus leidinys], 1998. – 73 p. 
IV: Vertimas
 • IA Biblija tai esti Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Testamento su apokrifinėmis knygomis / [išvertė] Alfredas Vėlius. – Brookfield: A. Vėlius, 1988. – V, 1413 p.
  • Biblija tai esti visas Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Testamento su Apokrifinėmis knygomis / [išvertė] Alfredas Vėlius. – 2-a laida. – Brookfield: A. Vėlius, 1992. – V, 1413 p. 
  • Biblija tai esti visas Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Testamento su apokrifinėmis knygomis: imk ir skaityk / [išvertė] Alfredas Vėlius. – [3-ias leidimas]. – Duncanville: World Wide Printing, 1998. – V, [1], 1413, [1] p.

Parengta 2023-10-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com